С мобилно приложение през границите на Европа

Снимка: © Copyright European Commission 2020


Европейската комисия пусна нова интернет платформа  Re-open EU. Целта е да бъде  възобновено свободното движение в цяла Европа. Платформата е част от оповестения от Комисията на 13 май 2020 г. пакет от мерки в областта на туризма и транспорта, чиято цел е да възстанови туризма в ЕС при спазване на необходимите здравни  мерки. Новата платформа има и версия за ползване на мобилни устройства. Уебприложението събира на едно място актуална информация от Комисията и от държавите- членки и служи като основна отправна точка за всеки, който пътува в ЕС. С помощта на интерактивна карта хората могат да намират информация, актуални данни и съвети за всяка държава-членка на ЕС.  Достъпът до платформата се извършва чрез приложение или уебсайт. Тя е на разположение на 24-те официални езика на ЕС.

За да помогне на хората да планират своите летни пътувания и почивки, платформата предоставя информация в реално време за границите, наличните транспортни средства, ограниченията за пътуване, мерките за обществено здраве и безопасност, като например физическо дистанциране или носене на предпазни маски, както и друга практическа информация за пътуващите.
На платформата може да се намери информация и за национални схеми с ваучери за патронаж, информира говорителят на ЕК Соня Господинова"Идеята за тези ваучери е туристите, които са си избрали определена туристическа услуга или услуга в сферата на ресторантьорството в дадена страна-членка, могат да си купят ваучера предварително, а парите автоматично се превеждат на хотела или ресторанта. Туристът може да използва ваучера в рамките на определено време. Целта е да се подпомогне туристическия сектор, който бе тежко засегнат от кризата". 
Ограниченията по външните граници на ЕС ще  бъдат сваляни постепенно от 1 юли. Всяка европейска държава ще трябва да изготви списък от трети страни, за чиито граждани и постоянно пребиваващи ще бъде възможно да пътуват до Европа. За подбора на страните ще се препоръчват три критерия: епидемичната обстановка, ограничителните мерки в съответната държава и принципа на реципрочност, т. е. държавата трябва да е позволила влизане на европейски граждани. Водещ критерий ще е епидемичната обстановка, която трябва да е “подобна или по-добра от тази в ЕС”.  Списъците ще се актуализират всяка седмица, за да се отразят промените в обстоятелствата. Промените се отразяват и на новата интернет платформа .