Среща на Комисията за природни ресурси,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​трансграничното здравеопазване и насоки за EU Health Emergency Mechanism

Снимката е илюстративна
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Комисията за природни ресурси (NAT) на Европейския комитет на регионите обсъди последствията от кризата с коронавирус , която наруши нормалния ритъм на живот на местните общности ,и основни препоръки към Механизма на ЕС за спешно здравеопазване . 
При пандемията COVID-19 ясно изпъкна решаващото значение  на подготвения и висококвалифициран персонал, но също така и необходимостта здравите системи да имат възможност бързо да се адаптират към опасната ситуация. Ето защо Европейският комитет на регионите подкрепя предложението на Европейската комисия за 750 милиарда евро с инструмент "Следващо поколение" за възстановяване в  многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.Както и  нова самостоятелна програма за здраве с почти 10 млрд. евро средства  и реформирана програма за гражданска защита и устойчивост .
Откривайки дискусията за механизма на ЕС за спешни случаи в здравеопазването, Биргита Сакредеус (SE / ЕНП), член на Съвета на шведския район  Даларна заяви: 
„Пандемията COVID-19 показа колко крехки са нашите здравни системи. 
Трябва да ги подобрим значително като  развием капацитет за реакция при извънредни ситуации и бедствия. Предлагаме да се създаде механизъм за спешна медицинска помощ. Той ще  гарантира сътрудничеството и координацията, както и  готовност,но и  реакция на равнище ЕС. На  национално, регионално и местно ниво трябва да се осигури основно медицинско оборудване и  подобряване на необходимите медицински доставки в Европа“.
В становището на Комисията на Комитета на регионите е подчертано и  значението на взаимопомощта и сътрудничеството в трансграничното здравеопазване, включително транспорта на пациенти и трансфера на медицински специалисти за облекчаване на натиска върху здравните системи в най-засегнатите региони на ЕС.
Отправен е призив държавите членки и Комисията да създадат постоянен европейски стратегически запас от антибиотици, ваксини, химически антидоти и други критичноважни медицински материали.
В документа се  подчертава спешната необходимост от разработване на ваксини срещу COVID-19 и настоятелно призовава законодателя на ЕС да се съобрази с призива на Комитета да засили сътрудничеството на ЕС в областта на разработването, производството и разпространението на ваксини, допълващи публичните и частните медицински изследвания. Членовете обсъдиха също становището относно трансграничните здравни грижи, представено от Карстен Уно Петерсен (DK / PES), член на Регионалния съвет на Южна Дания. 
 „Пандемията COVID-19 доказа колко важен е въпросът за трансграничното здравно обслужване за европейците. Репортажите с пациенти, които се лекуват зад граница, беше най-добрият образ за това, какво е солидарността. Нека използваме това, което научихме от тази кризисна  ситуация,за да предоставим на хората, живеещи в граничните региони, опростени процедури и безопасност на пациентите. В същото време с ясни инструкции за пациентите и  за здравните работници. Говорим за 40% от териториите на Европа и една трета от населението на нашия Съюз, който би могъл да се възползва от подобрена европейска рамка. "
В същото време европейските лидери нямат  съгласие за размера и разпределението на фонда за икономическо възстановяване на Европа от пандемията. 27-те все още имат големи разногласия по въпроса как да бъдат разпределени 750-те милиарда евро, предложени от Еврокомисията:
В средата на юли ще се състои физическа среща на  лидерите  в Брюксел, съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.