ЕС засилва борбата с дезинформацията


Европейският съюз и държавите членки са решени да противодействат на субектите, които се опитват да се възползват от кризата с КОВИД-19. С невярна или подвеждаща информация се излага на риск здравето на гражданите, разпространява се фалшива пропаганда и дори омраза. Примери в разгара на пандемията бяха твърденията, че „пиенето на белина или чист алкохол може да лекува инфекции с коронавирус“, конспиративните теории -  че вирусът е създаден от световния елит,  за да ограничава броя на населението. На пленарна сесия на Европарламента миналата седмица върховният представител за външната политика и сигурността Жозеп Борел предупреди:

Ако гражданите получават грешна информация, не могат да направят добър избор. Това е като самолет , чиято система за навигация е в лошо състояние и той ще катастрофира…  Дезинформацията по време на пандемията от коронавирус може да е смъртоносна. И е наш дълг да защитим своите граждани, като им посочваме невярната информация и разобличаваме онези, които ги подвеждат“.

В съвместно съобщение този месец Европейската комисия и върховният представител предложиха конкретни действия по отношение на дезинформацията. Комисията и Жозеп Борел уверяват, че ще продължат наблюдението върху разпространяваните информации и операциите за оказване на влияние, провеждани от чуждестранни субекти. Борел уточни:

„Нямаме претенцията да създаваме министерство на информацията, което да контролира какво да разпознаваме като истина и какво не. Нашата претенция е да помогнем на гражданите да са способни да различават истината от лъжата... В днешния все по-технологичен свят, в който мечовете са заменени с клавиатури и целенасочените мероприятия с цел повлияване, както и кампаниите за дезинформация са вече обичайни оръжия за някои държавни и недържавни субекти е наложително Европейският съюз да вземе мерки и да отвърне подобаващо.“

Заместник-председателят на Еврокомисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви по време на дебата:

„ Убедена съм, че до края на годината не само ще видим как изпълняваме задачите си , свързани с комуникацията,  но и ще успеем да стигнем до едно добро общо решение по тези въпроси... Факт е, че масивна дезинформация заля Европа по време на пандемията от коронавирус. За да се преборим с нея, трябва да мобилизираме всички заинтересовани участници в комуникацията - от онлайн платформите до публичните власти - и да подкрепим независимите наблюдатели, които проверяват  факти и медии. Онлайн платформите се представиха положително по време на пандемията, но трябва да положат още усилия“.

Публикуваните от Комисията опровержения на митовете около коронавируса са били разгледани над 7 милиона пъти в интернет. Разчита се и на сътрудничеството между европейските институции и държавите членки чрез системата за ранно предупреждение и договореностите за реакция при кризи.