Новият пакт на ЕС за убежище и миграция трябва да гарантира правна пътека за бежанците

ЕК подготвя в момента нов пакет за убежище и миграция, за да могат страните членки на ЕС да изпълнят ангажиментите си по Женевската конвенция от 1951 година. ЕП препоръчва да се преразгледат правилата за предоставяне на убежище в посока на по-голяма солидарност и справедливо разпределение на отговорността за мигрантите между страните в ЕС. Депутатите подчертават нуждата от законни пътища, които да доведат до намаляване на трафика по миграционни канали за нелегално влизане в ЕС. Това би помогнало за запълването на някои липси на трудовия пазар. Мария Стоянова, ръководител на Бежанско-мигрантската служба на БЧК коментира, че заради ситуацията с коронавиуса вероятно ще има още допълнения. При всички положения той трябва да бъде съобразен със социална система за най- уязвимите. Основните правни норми – правото на убежище и закрила трябва да бъдат залегнати в новия пакт. Това е правната пътека при влошаване на ситуацията.
В рубриката „Евранет плюс“ Марияна Стоянова  коментира и социалната среда за бежанците в условията на „Covid-19“: „България не прави изключение от другите страни на ЕС. Бежанците са едни от първите ,които губят работата си. Едната причина е , че  част от тях работят без трудови правоотношения в сферата на услугите. При всички затваряния на различни типове магазини, заведения за хранене и складове са принудени да напуснат". Рекордният броя за седмица достига 70 молби за напускане, уточнява Стоянова.