Европейската комисия с решителни стъпки за защита на сезонните работници

Снимка: dnevnik.bg/Associated PressСезонните работници осигуряват жизненоважна работна сила, особено за земеделските стопанства в редица държави-членки на Европейския съюз и гарантират продоволствената сигурност в цяла Европа, но са често лишавани от права. Евродепутатите изразиха дълбоко безпокойство от сведенията за несигурни работни условия и липсата на мерки за безопасност за сезонните работници, особено в условията на корона кризата. Сред тях и председателят на групата "Обнови Европа" в Европарламента Дачиан Чолош:

"Сезонните работници гарантират жизнеността на цели икономически сектори - става дума за хора, които напускат семействата си за сравнително дълги периоди от време от страни като България и Румъния и които отиват да работят в други части на Европа. По този начин помагат на икономиката на тези страни. Всички тези хора после изпращат парите обратно на семействата. В Европейски съюз има цели отрасли в икономиката, които разчитат на сезонните работници - оказва се, че когато те не могат да пресекат границата, това поставя под въпрос сектора на селското стопанство, на туризма, на социалните грижи и медицинското обслужване. Закрилата за тези работници е минималната грижа, която трябва да се положи, тъй като без тези работници  много от тези отрасли ще бъдат напълно блокирани."

Сезонните работници често са уязвими, без достъп до медицински грижи и нормални битови условия,техните социални права не се спазват и техните основни права се потъпкват. Това  отчете еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит:

"Те често са жертва и на неклариран труд, без да се водят никъде на отчет. Пандемията от Ковид -19 осветли проблемите на сезонните работници, проблеми, с които се сблъскват от години. Макар нещата да се променят в правилната посока, все още има много трудности. Принципът, който трябва да се прилага е абсолютно ясен - равноправно третиране и никакво дискриминиране. Това означава, че сезонните работници имат абсолютните права като гражданите на страната членка, в която работят. Равноправното третиране означава правилното прилагане на трудовото законодателство, включително и разпоредбите на Директивата за командированите работници. В различните отрасли и по-специално в селкото стопанство имат нужда от сезонни работници, затова Европеската комисия поиска от държавите членки да обменят данни и да подсигурят свободното им предвижване."


Още в средата на май европейските социални партньори в областта на селското стопанство подписаха съвместна декларация, относно правата на сезонните работници, а Европейската комисия призова държавите членки да адаптират законодателството си и да контролират неговото прилагане. Комисията работи по нови мерки за сезонните работници, за да подпомогне държавите членки да осъвременят своите, но страните са онези, които трябва да контролират начина, по който се прилагат правилата, включително и тези, които касаят сезонните работници, посочват от Европейската комисия. Тя публикува и насоки, свързани с пандемията от Ковид - 19 и мерките, които трябва да се прилагат на работното място.

За "Евранет +": Виолета Ашикова