Европейската Стратегия за опазване на биоразнообразието до 2030 - част от застрашените животински видове


В Стратегията на Европейския съюз за биоразнообразието до 2030 г. се подчертава защитата на застрашените животински видове като изключително важна за опазване на живота и природата. Сред застрашените от изчезване са популациите на редица от най-дребните животински видове, в най-голяма опасност са охлювите, мидите и рибите. Това подчерта и Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, по време на дебати по темата в Европарламента по-рано тази година 
"Като комисар по околната среда, океаните и рибарството, съм особено чувствителен по този въпрос. Мога да ви уверя, че изработената от Европейската комисия "Зелена сделка" ще бъде също и "Синя сделка", защото, както наем, зеленото без синьо е обикновено жълто."
Очевидна е алюзията в изказването на еврокомисар Синкявичюс, че без океаните и тяхното растително и животинско разнообразие планетата ни би се превърнала в пустиня. Опазването на морските запаси може да увеличи годишните печалби в отрасъла на морските продукти. Проучванията на морските системи сочат, че всяко евро, инвестирано в защитени морски зони, ще генерира възвръщаемост от най-малко три евро. 
Тъй като е трудно в ограниченото времетраене да се изброят  всички застрашени животински видове, акцентирам на проблем, който отдавна притеснява човечеството, а именно рязкото намаляване на така наречените опрашители. Около 10% от видовете пчели и пеперуди са застрашени от изчезване. Депутатите в Европейския парламент приеха резолюция, в която настояха за забрана на всички пестициди,основани на неоникотиноиди и за разработване на нови видове пестициди, които са безвредни за пчелите и другите полезни насекоми. Слушаме Андрей Слабаков от групата Европейски консерватори и реформисти, който участва в дебатите
За да се осигури пространство за дивите животни и растения, опрашителите и естествените регулатори на вредителите, трябва спешно да бъдат възстановени най-малко 10 % от селскостопанските площи. 
Предвижда се преразглеждане на Директивата относно устойчивата употреба на пестициди, а вследващите две години - инициативата на ЕС за опрашителите. 
През последните 40 години популациите от диви видове по света са намалели.
В Стратегията е записано, че следва да се осигури прилагането на устойчиви практики и по-строги стандарти на хуманно отношение към животните.
Ще се наложи да бъдат установени екологични коридори, които да предотвратяват генетичната изолация, да позволяват миграцията на видовете и да поддържат и подобряват състоянието на екосистемите.