София става част от европейската мрежа от суперкомпютри

Момент от първата копка
Снимка: Добромир Видев

В технологичната зона на София – "Sofia Tech Park", започна строителството на сградата на българския суперкомпютър. Той ще е част от Европейската мрежа EuroHPC, която трябва да включва пет компютъра от поколението, което прави 4 милиона милиарда операции в секунда. За изграждането на европейския суперкомпютър в София ще бъдат отделени 12 млн. евро от националния бюджет. И още 6 млн. евро от европейския. Очаква се 80% от капацитета му да е запазен за научни изследвания. Другите 20% – за бизнеса. Българският суперкомпютър ще е най- мощният на Балканите. И в това еврокомисарят с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ Мария Габриел вижда потенциала на начинанието тук:
"Този център и този проект дават перспектива. Този център дава заявката да бъде координационното звено на Балканите, което да привлича инвестиции, да създава и развива продукти. Които да прави използването на новите технологии полезно за хората, за икономиката. Защото перспективата е млади, можещи, знаещи, не толкова млади, всички заедно да имат перспектива тук. България има потенциал да има регионален лидер. Тя го заявява по-силно. Между 2005 и 2016 г. 40% от новите работни места са свързани със сектори с интензивното използване на новите технологии. Ние казваме, че не сме тук само защото имаме потенциал. А защото знаем как да създаваме, как да го изпълваме със съдържание. И как с конкретни действия да създаваме работни места, да привличаме производства. Моята страна не само изпраща това послание, давайки сила и на Европа да ускори вземането на мястото, което заслужава. Но и по този начин да покаже, че само всички заедно можем да го направим."

Още преди сградата София да е готова, Генералната дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейска комисия вече отвори публичния търг за придобиване, доставка, инсталиране и поддръжка на хардуер и софтуер на високоефективния суперкомпютър в България. Срокът за подаване на оферти беше удължен до 22 юли. А след това се очаква Съвместното предприятие EuroHPC да сключи договор с избрания икономически оператор, за да изгради, достави, инсталира и поддържа суперкомпютъра, който ще бъде в "Sofia Tech Park". Суперкомпютърът трябва да заработи до края на февруари 2021 г. А премиерът Бойко Борисов, който доде на началото на строителството, каза:

"Не само за медицина, за лекарства, а за всичко. Така че и за автомобилните клъстери е много добре, и за иновациите, науката."

Очаква се в Еврорейския съюз освен петте по-малки, да има и три по-мощни компютъра - в Барселона (Испания), Каяни (Финландия) и Болоня (Италия). Очаква се да има и още-по мощен, който да може да прави 1 милиард милиарда операции в секунда.