Зелената сделка и нейният път към градовете и регионите

Зелената сделка е ключова за бъдещето на ЕС в стремежа на Съюза да се превърне в лидер в сферата на чистите технологии и благоприятстващите климата пътища за развитие на различните индустрии. А големите европейски политики става реалност, когато започват да се случват във всеки град и регион. И тук именно е ролята на Европейския комитет на регионите, където в тази насока има нова инициатива под мотото Green Deal Going Local.

„Градовете и регионите са в основата на устойчивия зелен преход и това се вижда от платформата за споделяне на добри практики, която създадохме. Важно е да подчертаем, че новосформираната специална работна група Green Deal Going Local има за цел да допринесе за по-високото темпо на този зелен преход в градовете и общностите и да работи в друга, много актуална насока – а именно, борбата с Covid-19 и възстановяването да забърза, а не да забави стъпките за достигане на целите на Зелената сделка“ – каза председателят на Комитета на регионите Апостолос Цицикостас.

Въпросната работна група Green Deal Going Local ще се стреми да представи един всеобхватен и интердисциплинарен поглед към зелената сделка, взимайки предвид всички пластове (климат, водни ресурси, гори, биоразнообразие, търговски споразумения, въгледобив, транспорт, водородна стратегия и новата кръгова икономика), както и да канализира предизвикателствата, пред които се изправят и ще се изправят регионалните власти.

Необходимостта от европейска водородна стратегия на високо ниво, която да подпомогне развитието на водородния пазар, който в момента съставлява под 1 процент от потреблението на енергия в Европа, както и предстоящият процес на реновиране на старите сгради на Стария континент, които пък съставляват близо 70 процента от общия сграден фонд в Европа, са някои от ключовите теми, по които ще работи групата Green Deal Going Local в Европейския комитет на регионите.