Как Европа подпомага внедряването на иновации в борбата с бедствията

Като най-голямата програма за научни изследвания и иновации досега, „Хоризонт 2020“успя да пренесе значителна част от научните открития и идеи от лабораторията на пазара. Нещо повече - благодарение на изследователските инициативи, финансирани по различни програми на Европейската комисия, индустрията и учените започнаха по-активно да си сътрудничат. 

Подобна е посоката на Resiloc - международен проект, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“, в който България, в лицето на Балканския институт по социална политика и Българския червен кръст, си партнира с Италия, Обединеното Кралство, Германия, Норвегия, Словения и Гърция. Основна цел на проекта е да направи хората от определена общност по-способни да реагират на различните бедствия - земетресения, наводнения, пожари.

“Ако досега акцентът е бил да се укрепва капацитетът за борба с бедствията на национално ниво или на равнище - голям град, то все повече се чуват гласове за това, че отделните общности, отделният квартал, отделната улица, трябва да имат собствен капацитет за справяне с определен тип кризи – обяснява Йордан Димитров от Балканския институт по труда и социалната политика, експерт в областта на европейски програми. - Ние всички сме ставали свидетели при големи бедствия, определен квартал или определена улица да са засегнати повече от други, например - има най-много жертви и щети там. Което означава, че хората на ниво малка общност трябва да имат и собствен капацитет за реакция и справяне с кризи".