ЕК с нов план за насърчаване на капиталовите пазари

Европейската комисия публикува нов амбициозен план за действие за насърчаване на Съюза на капиталовите пазари в Европейския съюз. Чрез него ще се осигури възстановяването на Европа от единствената по рода си икономическа криза, причинена от пандемията от Covid-19. Новият план има три главни цели.

„Това възстановяване трябва да е насочено към устойчиви екологични проекти и цифрови технологии. Тоест – икономики на бъдещето. Втората цел, е превръщането на съюза в едно по-безопасно място за спестявания и дългосрочни инвестиции. И на трето място – осигуряването на единен европейски пазар на капитали“, заяви българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова.

Развитието на капиталовите пазари на ЕС и осигуряването на достъп до пазарно финансиране ще бъдат решаващи за постигането на конкретните цели и ще подпомогне малките и средни предприятия.

„Защото самото развитие на капиталовите пазари, създаването на общи правила, уеднаквяването на тези правила в държавите-членки, осигурява достъп до пазарно финансиране. А какво означа това? Това означава, че малки и средни предприятия ще имат достъп до източници на финансиране. В същото време европейските инвеститори ще имат повече увереност да финансират такъв тип проекти. Защото знаем, че когато икономиката е ударена в такива измерения, които се случват в момента, наистина са засегнати са всички, но най-засегнати са малките и средни предприятия. И осигуряването на възможности пред тях, да могат те чрез финансиране да продължат своето съществуване, е един от начините по-бързо да се справим с кризата“, обясни Цветелина Пенкова.

Сред конкретните мерки, които Европейския съюз ще предприеме са създаване на единна точка за достъп до инвеститорите до дружествени данни.

„Това означава, че ако вие сте един инвеститор от Германия и искате да инвестирате в България, ще има една обща база данни с всички индикатори, които са важни, за да може да се направи оценка и да се вземе бързо решение по отношение на инвестицията“, каза българският евродепутат.

Предвижда се още насърчаване на застрахователи и банки да инвестират повече в дружества от съюза, по-лесно наблюдение на адекватността на пенсиите в цяла Европа, хармонизиране на правилата за несъстоятелността и други. Съюзът на капиталовите пазари ще донесе ползи на всички европейци, независимо къде живеят и работят.