ЕС засилва изграждането на образователно пространство, научните изследвания и цифровото образование

Снимка: архив


Поне 25 академии за учители, създаването на поне 50 центъра за високи професионални постижения за обучение на младите хора и професионално развитие и преквалификация за възрастните. Това предлага в рамките на пакета от мерки на Европейската комисия  за изграждане на образователно пространство, дигитализиране на европейското научно-изследователско пространство и цифровото образование. Плановете са европейското образователно пространство да е факт от 2025-та година. А до 2027-а година ще продължи действието на дигиталния образователен план. Според еврокомисаря за научните изследвания Мария Габриел, инициативите ще подпомогнат държавите-членки по пътя към дълготрайно възстановяване от кризата, ще дадат силен импулс за трансформиране на образователните системи:

"Имаме постижения, но има и слабости, върху които трябва да се съсредоточим. Един на всеки пет 15-годишни младежи е с ниски умения за четене, математика и природни науки. В ерата на цифровите технологии повече от 40 % от хората в активна възраст нямат достатъчни цифрови умения. В областта на науката равнището на инвестициите в научни изследвания и развойна дейност е все още далеч от целта от 3 %. Налице са значителни пропуски в научноизследователските системи на държавите членки."

Вече стана ясно, че програмата в областта на научните изследвания и иновациите ще стартира през 2021-ва. А за осъществяването на плановете се предвижда мобилизиране и на програмите „Еразъм+“, структурните фондове, инструмента „Next Generation EU“. Зам.-председателят на Еврокомисията Маргрете Вестагер припомни, че към момента има огромни различия по отношение на инвестициите или качеството на научно-изследователската дейност. И това означава загуби на възможности:

"Затова предлагаме държавите-членки, които са под средните стойности на ЕС, да повишат общите инвестиции в научна развойна дейност до 50% в следващите пет години. За да може да се реформира системата на научно-изследователската дейност и да повишат своите амбиции, те могат да се възползват от подкрепа от Европейския съюз като част от Плана за възстановяване. Ние предлагаме държавите-членки да се ангажират да повишат своите усилия за публична научна развойна дейност от 0.85 % до 1.25 процента от БВП до 2030-та година. Също така и да заделят 5% от тези суми за съвместни програми и партньорства."

А еврокомисарят Маргаритис Схинас каза, че образованието е основата на европейския начин на живот. Според него планът за действие в областта на цифровото образование предлагаме нови инициативи за учене и работа заедно на целия континент:

"Образованието винаги е било основният вектор за социална мобилност. Нашите системи са изготвени по този начин, че да помогнат на всеки да постигне отлични резултати. Така че е много важно в Европа да запазим този фокус върху приобщаването, да не изоставяме никого. По отношение на прехода - харчим много средства по цифровата и зелената трансформация. И трябва да гарантираме уменията и професиите, които са нужни за успеха на този преход. В идните години ще се нуждаем от квалифицирани архитекти, строителни инженери, специалисти по енергийно ефективни сгради. И ще трябва всички тези умения да бъдат налични."