Европейски награди за жените новатори и предприемачи

Още от 1957 година, с помощта на Римския договор, Европейският съюз утвърждава равенството между мъжете и жените като основна ценност. И до днес Евросъюзът се бори с дискриминацията на полов принцип и по този начин превръща Европа в едно от най-безопасните и справедливи места за жените в световен мащаб.

Действията в подкрепа на жените варират от предоставяне на възможности за равно заплащане и по-добър баланс между работата и останалите сфери на живота, до еднаква достъпност до качествени здравни грижи и различни схеми за преквалификация и връщане на работа след продължително прекъсване.

Европейският съюз също така стимулира жените - иноватори и предприемачи, като ежегодно връчва награда за постижения на жени в областта на иновациите.

„Естеството на наградата има парична равностойност. Три победителки получават по 100 000 евро, а 50 000 евро се присъждат на изгряващ иноватор – изключителен предприемач на 35-годишна възраст или по-млад, в началото на кариерата си“, казва Никола Миладинов – експерт „Връзки с обществеността и медии“ в представителството на Европейската комисия в България. При учредяването си през 2017 г. тази награда е била връчена на Кристина Цветанова от България за изобретяването на първия таблет за незрящи.

„Едва 30% от предприемачите в ЕС са жени, а това е нереализиран потенциал за Европа. Само 16% от стартиращите предприятия в Европа са създадени или съвместно създадени от жени, а едва 6% от тях имат креативни екипи само от жени. Същевременно проучванията показват, че повече жени лидери и жени в управителните съвети на тези компании водят до по-голямо творчество, по-широко вземане на решения, по-добри резултати от работата в екип“, уточнява още Никола Миладинов.

От подадени над 200 кандидатури тази година българският еврокомисар Мария Габриел връчи приза на три жени от страни членки:

Мадиха Деруази (Швейцария) – основател и главен изпълнителен директор на дружество разработващо терапевтични противоракови ваксини.

Мария Фатима Лукаш (Португалия) – съосновател и главен изпълнителен директор на дружество, разработващо компютърни промишлени ензими, чрез прилагане на молекулярно моделиране.

Аранча Мартинес (Испания) – съосновател и изпълнителен директор на компания, която помага за справяне с бедността чрез технологични иновации, като предоставя подкрепа на уязвими жени и деца.