За нуждата от обща правна рамка, която да защитава всички работещи в ЕС

Има ли опасност от нарушаване на човешките права от страна на бизнеса в Европейския съюз и какво е социалното и икономическо влияние на големите мултинационални компании?

От една страна това звучи като парадокс, защото тъкмо в рамките на Евросъюза, хората обикновено се чувстват най-защитени, от друга страна обаче – евродепутатите вече повдигнаха въпроса за нуждата от обща правна рамка, която да защитава всички работещи, защото в различните държави действа различно законодателство, а големите компании избират по-изгодните за тях условия. Според евродепутата Емил Радев понякога социалното и икономическото влияние на големите компании, които работят на територията на Евросъюза, може да бъде сравнено с това на националните държави.

„Вярвам, че на общоевропейско ниво трябва да се търсят нови решения в отговор на дисбаланса при споровете за нарушаване на човешки права, които са от страна на трансграничните компании или конкуриращите се на вътрешния пазар корпоративни образувания“, каза Емил Радев. По думите му, анализът, изготвен от Европейския институт по право и от Европейската агенция по правата на човека, показва, че като цяло ефективността на съдебните средства за защита често е възпрепятствана от рестриктивните правила, бариери, високи правни разходи и продължителността на съдебните производства.

Какви рискове за гражданите крие това, какво може да се предприеме и какви са изводите от доклада „Бизнес и човешки права – достъп до ефективни средства за защита“, чуйте от коментара на евродепутата Емил Радев.