Бъдещето на европейското образование в условията на пандемия

Между липсата на равнопоставен достъп до дигитално обучение и страха от все по-голяма изолация

Снимка: БТА

Пандемията от Covid-19 се отрази негативно на целия образователен процес в Европейския съюз. Достъпът до дистанционно образование продължава да е проблем и много държави членки все още не са подготвени в условията на втората вълна на коронавирусната инфекция. Европейските институции отчитат, че не става дума само за недостиг на цифрови умения и знания, а за липса на равнопоставен достъп до интернет и до технически средства.  Европейският парламент призова за сътрудничество и координация между държавите членки за преодоляване на цифровото разделение в Европа. Всички анализи сочат, че пандемията е изострила неравенствата в ЕС и е затруднила достъпа на мнозина до училищно образование. Евродепутатът Виктор Негреску от Групата на прогресивния алианс на социалистие и демократите оповести данните за Съюза:

До 32 процента от учениците в някои държави членки не са имали достъп до училище в продължение на месеци, а в моята страна  Румъния, засегнати са близо един милион ученици. Сега трябва да се направи повече, за да се гарантира достъп до висококачествено образование и обучение за повече европейци. Достъпът до цифрова грамотност не би следвало да бъде повече лукс или  привилегия за малцина. В днешните условия  следва да се работи активно за  свеждане до минимум  на здравния риск за  преподаватели и учащи се, без нито едните, нито другите да бъдат лишавани от учебния процес.“

Образователните системи се опитват да ангажират вниманието на учениците, но учителите не са достатъчно  подготвени да използват цифрови технологии, и практиката много се различава, което означава различно качество на образованието - отчита Европейската комисия. Еврокомисарят  по образованието Илва Йохансон очертава приоритетите на образователната политика след кризата: различни инициативи за приобщаване, изграждане на цифров капацитет и подпомагането на учителите:

„Инициативата за по-голяма успеваемост в училището трябва да помогне за намаляване броя на отпадналите ученици. Чрез програмата „Еразъм“ ще стимулираме обмена и обучението на учители, както и обмена между образователните институции. Новият план за действие за цифрово образование също интегрира част от поуките, извлечени от Covid кризата. От голямо значение в тази насока са различни инициативи във връзка с приобщаването, изграждането на капацитет за цифровия преход и подпомагането на учителите.“

В бъдещ план на развиваща се пандемия европейското образование е заплашено не само от липсата на равнопоставен достъп до дигиталнo обучение,  смята Михаел Рот - държавен министър на Германия по европейските въпроси:

"Сега нараства страхът от все по-голяма изолация, от невъзможността на ученици и учители да се срещат повече. Един от въпросите, който възниква, е как семействата  да проявят по-голяма гъвкавост и съответно как училищните власти да се адаптират към новата горчива реалност . Това се отнася до всички учебни заведения, което предполага допълнително обучение на самите учители. За целта е необходима емоционална подкрепа от страна на родителите  - тук обаче се усеща дефицит. Много семейства и много преподаватели се чувстват изоставени в тази криза.“

Много държави все още не са подготвени в контекста на втората вълна, която сега удря Европа. Трябва да се направи повече, за да се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички, заключава Михаел Рот:

„Ефектите от кризата са значителни. Министрите на образованието в Европейския съюз ще излязат със заключения на 30  ноември за нивото на цифровизацията и качеството на дистанционното обучение. Нашето послание е,  че поколението, засегнато от коронавируса, не трябва  да е загубено поколение.“