Андрей Новаков: Приоритетите на ЕС се запазват и през следващите седем години

След като в края на миналата година Европейският парламент прие многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г., вече знаем, че близо 16 млрд. евро ще влязат в България.

По думите на евродепутата Андрей Новаков, България ще получи над половин милиард евро по инструмента „Реакции“, който е за справяне на икономиката с последиците от Ковид пандемията и над 2 млрд. евро за  развитие на селските региони. Освен това ще получим средства и по фондовете за сближаване – от фонда за регионално развитие, кохезионния фонд, европейския социален фонд и други. Още около 1,2 млрд. евро се очакват и по фонда за справедлив преход за насърчаване на производството на зелена енергия и опазване на околната среда.

„На първо място, най-важното е, че беше постигнато споразумение. За съжаление, угрозата, която беше надвиснала над Евросъюза – особено в периода, в който и Унгария и Полша заявиха готовност да наложат вето, е, че щяхме да сме изправени пред ситуация, в която Европейският съюз нямаше да има бюджет, с който да си посрещне нуждите. Особено в тази тежка ситуация, която коронавирусът причини“, каза Новаков. По думите му  всички традиционни политики, които досега бяха обект на доста интензивна подкрепа от страна на Европейския съюз към държавите, продължават да бъдат приоритет. „България ще може да разчита на пари, както за инфраструктура, така и за образование, икономика, насърчаване на конкурентноспособността, наука, разбира се – и земеделие и развитие на селските региони“, каза Андрей Новаков.

Какви ще бъдат обаче приоритетите в различните области и на какви траншове ще дойде това финансиране, чуйте коментара на евродепутата Андрей Новаков.