Андрей Ковачев: По-добрата координация ще облекчи придвижването в Евросъюза

Дали е възможно стриктното ограничение за придвижване между страните от Евросъюза по време на пандемия и въведените строги мерки да ограничават прекалено много свободата на движение, но да не гарантират сигурността на гражданите?
„Темата е много важна, за да имат и хората, и бизнеса предвидимост на ситуацията и възможностите за пътуване. Смятам, че има необосновани затруднения на свободното движение между т. нар. червени рискови зони, които са в съпоставим риск по отношение на Covid-19. Има много случаи, в които дори ситуацията в една страна членка е по-добра, отколкото в друга, но въпреки това страната, която е в по-лоша ситуация, изисква по-тежки условия за пътуване в нея“, каза евродепутатът Андрей Ковачев. Преди дни той направи запитване по темата до Европейската комисия.

По думите на Андрей Ковачев тези ограничения не са обосновани, особено ако приемем, че Институт „Роберт Кох“ и Европейската агенция по заболяванията са дали критерии, по които се определят кои зони са червени в рамките на Евросъюза. Тогава става трудно обяснимо защо се изискват тези строги ограничения, когато става въпрос за движение от една червена зона в друга червена зона, например. „По същата логика могат да се изисква ограничение за придвижване от един квартал в друг квартал на един град“, каза той.

Сред въпросите, които Андрей Ковачев повдига, е и въпросът защо много от страните членки не признават антигенните тестове като доказателство и изискват по-скъпите PCR текстове за влизане на тяхна територия. По-думите му по-добрата координация и въвеждането на единен формуляр за влизане в отделните страни би облекчило придвижването в Евросъюза.

Той припомни още, че през миналата година държавите в Евросъюза приеха препоръката на Европейската комисия, че националните мерки за ограничаване на свободното движение да бъдат координирани на равнище Европейски съюз.

И все пак – как могат да бъдат гарантирани правата на европейските граждани за свободно пътуване в ситуация на пандемия и какви мерки съществуват, които биха облекчили придвижването в рамките на Евросъюза, чуйте коментара на евродепутата Андрей Ковачев.