Кръговата икономика – приоритет на Европейския съюз

Снимка: europa.eu

Планът за кръговата икономика е част от промишлената стратегия на ЕС и е в рамката на инициативите по Европейския зелен пакт. Кръговата икономика е част от обновяването на  законодателството на ЕС. Чрез нея се очаква намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Какво представлява тя и защо е важна стъпка, обясни евродепутатът Цветелина Пенкова:

„Кръговата икономика е модел на производство и потребление, който има две основни цели. От една страна да удължи жизнения цикъл на продуктите и от друга, да ограничи до минимум отпадъците, които произвеждаме в нашите производствени процеси към момента. Това е част от дългосрочната промишлена стратегия на ЕС. Към момента все още не са предприети по-мащабни законодателни инициативи. Комисията направи първите стъпки през ноември 2020 година, когато беше предложен един регламент за модел, за модернизиране на законодателство в ЕС относно батериите. Целта е батериите, които се пускат в рамките на пазара на ЕС, да са устойчиви, произведени с рециклирани суровини, високо ефективни и безопасни в целия си жизнен цикъл. Това е един пример какво представлява кръговата икономика.“

„Основната идея е, че когато един продукт достигне до края на живота си, материалите, от които той е бил направен, могат да бъдат рециклирани и да се използват по различен начин.“

Защо е важно това за нас?

„На първо място са необходимостта и голямото търсене на суровини и енергийни ресурси, което непрестанно расте в нашето ежедневие. Голяма част от тези суровини са ограничени по количество и ние трябва да намерим начин да ги използваме повторно. Вторият ключов фактор е ефектът върху околната среда. Преходът към кръгова икономика би намалил сериозно екологичното замърсяване, което е един от основните приоритети, както в рамките на ЕС, така и за всеки един гражданин на Европа. Така могат да се спестят много пари на предприятията. Потребителите ще получат достъп до по-устойчиви икономични продукти. Очаква се тази промяна да добави 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да създаде 700 000 работни места в Европа до 2030 г.“
Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!