Атидже Алиева-Вели: Всеки има право на достойно жилище на разумни цени

Европейският парламент прие резолюция, в която се посочва, че достъпът до достойни жилища следва да бъде основно човешко право. Като под достойно жилище се визира достъпна цена, чиста и висококачествена питейна вода, подходящи санитарни и хигиенни съоръжения, както и свързване с канализационните и водните мрежи. Жилищата се считат за достъпни, ако средствата за наем или месечна вноска не надвишава 40% от дохода. Въпреки този праг европейските граждани изразходват по-висок процент, а и цените продължават да растат. Вследствие на нарастващите жилищни разходи и съкращаването на социални програми и обезщетения в много държави от ЕС, процентът на бездомните хора се е увеличил през последното десетилетие. В резолюцията приета с 352 гласа „за“, 179 „против“ и 152 гласа „въздържал се“ се повтаря и предишният призив на Парламента за общоевропейска цел за слагане на край на бездомността до 2030 г.

Евродепутатът от ДПС/Група „Обнови Европа“ и член на Комисията по заетост и социални въпроси Атидже Алиева-Вели посочи, че „целта на тази резолюция е да насочи вниманието към факта, че все повече се изостря този проблем, особено в условията на пандемия от Covid-19. Освен това отново искаме да подчертаем, че действително всеки има право на достойно жилище на разумни цени.
Виждаме, че в последните години разходите за жилище се увеличават, данните показват, че между 2010 г. и 2018 г. над 10% от хората заделят над 40% процента от доходите си за жилища. Очаква се последствията от пандемията от Covid-19 да доведат до допълнително увеличение на дела на хората с много високи разходи за жилища предвид икономическата рецесия, в която вече изпадаме и това, че много хора изгубиха работата си.
Достъпността на жилищата трябва да се разглежда, като част от мерките за развитието и повишаването на доходите. Препоръките, които даваме са насочени към традиционните финансови инструменти и мерки на ЕС, така че те да имат косвен ефект върху повишаването на доходите и да подобрят достъпността на жилищата. Една от тях е така наречената вълна за реновиране или това са, така познатите мерки за саниране, които да могат да подобрят енергийната ефективност на жилищата и да намалят разходите. Освен това в доклада се препоръчва да бъдат прилагани ефективно мерки от кръговата икономика, която да доведе до модернизиране на строителния сектор. Също така се препоръчва да се увеличат публичните инвестиции в социални жилища, защото на този етап недостига от инвестиции в такъв тип жилища на европейско ниво е огромен.
Освен това призоваваме да бъде сложен край на бездомничеството до 2030 г., особено във времена на пандемия, виждаме колко много се е увеличил и броя на хората, които остават без жилища и са принудени да излязат на улицата.
Искам да отбележа нещо много важно социалната политика и жилищната политика е изцяло в компетенциите на държавите членки. Тук всяка държава трябва да води политика и да прилага мерки, които да се борят с тези проблеми.“