ЕП ще работи за постигане на изцяло кръгова икономика в ЕС най-късно до 2050 г.


Комисията на ЕП по околна среда призова за въвеждане на ясни политически цели, за да може ЕС да постигне икономика, която да бъде неутрална, екологично устойчива, без токсични вещества и изцяло кръгова най-късно до 2050 г. Целите трябва да гарантират минималното ниво на отпечатъка върху околната среда на всяка категория продукти и суровини, които са в обращение на пазара, като бъде обхванат целия им жизнен цикъл. Холандският евродепутат от групата на „Обнови Европа“ Ян Хойтема, който е и докладчик на дебата на новия план за действие на ЕС за кръговата икономика, коментира:

"Два са важните компонента за пандемията. На първо място, тя показа колко уязвими са веригите за доставки и колко много зависими сме от ресурс от трети страни с кръгова икономика. Можем да намерим решение, като използваме материалите, които имаме в ЕС, за да сме по-малко зависими от трети държави. Второ, има огромен резерв от публични пари в помощ на икономиките в Европейския съюз. Вярвам, че трябва да използваме тези пари, за да инвестираме в икономиката, но в същото време да ги използваме по интелигентен и устойчив начин".

Евродепутатът Ян Хойтема подчерта, че настоящият линеен икономически модел „получаваме, произвеждаме, изхвърляме“ трябва да бъде трансформиран в реална кръгова икономика:

"Основният аспект, от който гражданите трябва да се ангажираме, е наистина да не изхвърляме отпадъците в околната среда, а всички да се събират и ако е необходимо, и в идеалния случай също да се сортират. Така, че всички пластмаси да са с пластмасите, всички консерви с консервите и т.н. Останалото действително зависи от целия бизнес модел също да признае, че е рентабилно компаниите да използват вторични суровини и това е основното върху което се фокусираме".

Според Ян Хойтема Европа не е богат на ресурси континент, но имаме уменията, експертизата и способността да правим иновации и да развиваме технологиите, необходими за затваряне на цикъла и изграждане на общество без отпадъци:

"Ключовото послание е, че наистина трябва да разширим кръговата си икономика, защото това е не само полезно за околната среда, но и за нашата икономика, също и за създаване на работни места в ЕС“.

Комисията на ЕП по околна среда също така призовава ЕК да предложи специфични за съответните продукти и сектори обвързващи цели за рециклирано съдържание, заложени още на етапа на проектиране:

"Виждам две основни бариери. Първо, не съществуват равни условия между първичните необработени материали и рециклираните. По време на пандемията, цените на петрола бяха много ниски и е било много по-евтино да се произвежда например пластмаса с помощта на изкопаеми горива, вместо да се рециклират пластмаси за нов продукт. Така че това, което трябва да направим като Европейски съюз, е да създадем равни условия или дори да поощряваме използването на вторични суровини".