Цветелина Пенкова: Казусът със сезонните работници създава дискриминационна практика, което е недопустимо в рамките на ЕС

Цветелина Пенкова - евродепутат
Снимка: Личен архив

Всички помним колко трудно ЕС и Великобритания постигнаха консенсус в преговорите за бъдещите взаимоотношения. Британският парламент гласува Споразумението за търговия и сътрудничество, но депутатите от Европейския парламент задържат процедурата по гласуване. Причината за това е, че остават неизяснени взаимоотношенията в някои сектори като сектора на услугите, в това число и финансовия сектор, които остават извън обхвата на настоящото споразумение. Брекзит донесе големи промени в живота и работата на гражданите както на Европейския съюз, така и на Великобритания. 

Свободното движение на хора с цел упражняване на някакъв вид труд вече е ограничено. В момента Обединеното кралство създаде точкова емиграционна система, която дава приоритет според уменията и таланта, а не от къде идва човек. Това обаче не се отнася за сезонните работници. Те трябва да кандидатстват за временна работна виза за сезонен работник, която дава възможност за престой и работа за 6 месеца. И тук, според Цветелина Пенкова - член на комисиите по Бюджетен контрол и Регионално развитие, възниква сериозен проблем. „Визата има определена такса. Гражданите на някои държави получават отстъпка от тази такса. Но има 5 държави, които са изключени от тази отстъпка и България е сред тях. Останалите са Румъния, Естония, Литва и Словения. Това може да се счита за дискриминационна практика от страна на Великобритания. Българските сезонни работници представляват огромна част от сезонните работници на Острова. Тази практика е странна и некоректна. Темата е много дискутирана в ЕП. Все още не сме гласували споразумението с Великобритания и го отлагаме именно заради тази дискриминационна практика.“

Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент вече е изпратила писмо до Европейската комисия, в което я призовават да използват всички механизми за решаване на въпроса и премахване на този дискриминационен подход. „Важно е и националните правителства да заемат същото становище“ – подчерта Цветелина Пенкова. „Българското правителство също трябва да отнесе въпроса до ЕК с призив да се вземе адекватно становище. България е длъжна да защити правата на българските граждани и правото им на работа във Великобритания, така че то да бъде третирано както на останалите страни – членки“.