Емил Радев за електронното правосъдие у нас

Ковид кризата през последната година постави отново на дневен ред въпроса за електронното правосъдие в рамките на Европейския съюз. Според евродепутата Емил Радев темата отново е актуална, защото при кризата с Covid-19 се видя, че достъпът до правосъдие беше изключително ограничен и това се превърна в сериозен проблем за гражданите.

В края на миналата година в Европейския парламент бяха приети два нови регламента с идеята, че те трябва да осигурят по-добро сътрудничество между съдилищата на държавите членки на ЕС за събиране на съдебни доказателства. 

„Предвид пандемичната криза с колегите от Европейския парламент си поставихме за цел да постигнем по-бързо прилагане на тези регламенти. Вместо седемте години, които бяха заложени в общия подход на Съвета, ние успяхме да постигнем срок от четири години и три месеца за прилагане на информационната система, това в максимална степен се доближава до първоначално изразената от Европейския парламент позиция за изграждане на информационна система в срок от четири години“, каза Радев.

Въпросът е обаче България готова ли е да се включи като равностоен партньор на европейските съдилища и колко от българските съдилища са въвели електронното правосъдие.

„България има традиции в събирането на доказателства по електронен път, видеоконферентните връзки в по-големите съдилища са много често срещана практика, но въпреки това в момента се изгражда електронната информационна система на съдебната власт“, казва още Радев. По думите му имаме достатъчно дълъг срок от четири години, за да могат държавите-членки да преведат от своите децентрализирани системи в такова състояние, че трансграничните случаи да бъдат обслужени и да се събират бързо доказателства между отделните съдилища.

Въведена ли е практиката в българските съдилища за събиране на съдебни доказателства по електронен път и колко е реалистично да се постигне по-бързо прилагането на новите регламенти у нас? Чуйте коментара на евродепутата Емил Радев.