Европа залага на 6 приоритета за развитие на регионите

Целта е намаляване на дисбалансите в тях в следващите десет години

Намаляване на дисбалансите между регионите в икономически, социален и териториален план в следващите десет години. Това е една от целите , залегнали  в  документа за провеждането на регионална политика в ЕС  - Териториален дневен ред 2030 „Бъдеще за всички места“. 

Европа залага на шест приоритета за развитие на регионите и намаляване на дисбалансите в тях. „Бъдеще за всички места“ ще подкрепя периферните и изоставащи региони  и изграждането по-добри връзки между селските и градските райони в новия програмен период.  Евродепутатът Андрей Новаков обясни, че кохезионната политика е претърпяла сериозни промени и е отминало времето тази политика да се възприема като безплатни пари. В новия програмен период България ще има освен кохезионни програми и съществена регионална политика подкрепена от ЕС.

"Например изцяло нова регионална програма ще инвестира рекордния за всички периоди до сега ресурс от 7 милиарда лева. Това включва и средства от Фонда за Справедлив преход.  Новост е, че именно тази програма ще направи регионите ни по-независими, защото инвестициите ще се разпределят според техните конкретни нужди. Тук имам много какво да кажа. Това, че две области попадат в един и същи регион за планиране не означава, че имат еднакви потребности. Това, че ще може да има персонален подход означава много - повече ефективност и много по-вече добавена стойност от всяко евро, което идва от ЕС."


"Към Министерството на регионалното развитие действат 6 регионални съвета за развитие. Целта е градовете в тях без значение малки, големи, областни или не, да не се конкурират по-между си за европейско финансиране, а да планират заедно, включително и съвместни инфраструктурни проекти", обяснява още Андрей Новаков.

"В тези средства са включени и гражданите и бизнеса и  НПО-тата, които ще си дават идеите за проекти и ще контролират тяхното изпълнение. В този ред на мисли според мен, така ще бъдат определени инвестициите в градското развитие, междуградската инфраструктура, подкрепата на бизнеса, както и на енергийния преход. Ще бъдат подкрепени проекти по здравеопазване, транспорта и въобще така както ги изброявам са почти всяка сфера на нашия живот. Правителството изведе и 3 региона като приоритет за инвестициите- Северозападен, Северния централен и Североизточен, в които ще инвестират почти 55 процента от ресурса. За първи път исторически има 200 милиона евро, които са за Северозападния регион, като един от най-бедния в ЕС."


Според данни на Евростат три района, които са в Северна България, са едни от слабо развитите на ниво ЕС, като показател брутен вътрешен продукт, казва Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. Тя поясни още, че за това са направени промени в Закона за регионалното развитие, с които се дават много повече инструменти на регионалните съвети за развитие  да влияят при планирането на регионалното развитие.

"Решенията за това, какво е най-важно за местната общност, излизат от София и слизат на по-ниско регионално ниво. Действително ще се направят инвестиции, които не само ще задържат гражданите в техните населени места, но ще привлекат създаване на производства и ще осигурят достатъчно възможности за работа."