Трудовата заетост в земеделието - проблеми и възможности

Снимка: ЕПА/БГНЕС


Земеделският сектор е сред най-подпомаганите с европейски средства. През следващите две години фермерите в Европейския съюз ще получат 8 милиарда евро за преодоляване на последиците от пандемията. Средства са предвидени и по Програмата за развитие на селските райони. Въпреки това, предизвикателствата пред земеделието не са малко. Един от проблемите, на които се търси решение, е как да се компенсира недостигът на работна ръка, затова и евродепутатите предвиждат стимули за преодоляване на проблемите с трудовата заетост в селското стопанство. 

Основната причина да няма хора, желаещи да работят в земеделието, често е невъзможността на голяма част от работодателите да създадат условия за устойчива и добре платена заетост, смята финландският евродепутат Елси КАтайнен (Обнови Европа, Финландия), заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП. 

"Най-важно е да се гарантира рентабилността на земеделската дейност, става въпрос и за това- как земеделските стопани наемат работници... Знаем колко много работа има в земеделието, а същевременно няма достатъчно средства за заплащане на труда... Става въпрос и за това- как младите хора гледат на технологичните инвестиции- въпросът опира до липсата на пари и липсата на човешки ресурси..."

Проблем в селското стопанство навсякъде в Европа е и застаряването на хората, които се препитават със земеделие, коментира Асим Адемов (ЕНП), заместник-член на комисия AGRI, затова трябва да има инвестиции, които да привлекат младите в сектора:

"...За да се активират младите хора, да им стане интересно да се  занимават със земеделие, трябва да има условия да печелят от тази работа. Трябва да се работи в тази посока- да има инвестиции, в селските райони да има съответната инфраструктура, интернет, добри пътища, здравни пунктове..."

Десислава Петрова от 15 години се занимава със земеделие и признава, че няма достатъчно условия за младите в сектора, а за по-възрастните земеделци цифровите технологии са проблем: 

"Земеделие се развива основно в селските райони, те все повече се обезлюдяват, все по-неблагоприятен става животът там, това донякъде отблъсква младите хора, които искат да се занимават със земеделие.. Младите хора много бързо усвояват работата с дигитализирани средства, по-лесно ще бъдат обучавани, отколкото застаряващите кадри... Трябва да има средства по европейски програми, за обучение на кадри в областта на дигитализацията..."

За решаване на проблема с трудовата заетост в селското стопанство ще помогнат програмите, насочени към повишаване на квалификацията на заетите в сектора, смята и другият български евродепутат от комисията по земеделие в Европейския парламент, Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа):

"Всички знаме какъв е проблемът с липсата на професионалисти. Трябва да се възползваме от възможностите по Европейския социален фонд плюс, по програмите "Учене през целия живот", квалификации, преквалификации, придобиването на дигитални умения, за да сме готови за прехода. Друга, голяма тема, която засята ОСП, е "социалната условност" и осигуряването на добри условия и права на работниците... Социалната справедливост е свързана и с рентабилността в земеделието, защото зеленият преход и дигитализацията в земеделието в никакъв случай не трябва да бъдат за сметка на влошаване на условията на работа и за сметка на нарушаване правата на работниците... Трябва да намерим правилния баланс, за да привлечем още хора в земеделието, с достойно заплащане на труда им и да изградим специалисти, които адекватно отговарят на съвременните предизвикателства в земеделието."

През месец октомври в доклада си за ОСП, Европейският парламент  прие текст, с изискване земеделските стопани да спазват трудовото и социално законодателство, като условие за получаване на пълния размер на плащанията по различните мерки. За социална обвързаност на новата ОСП се обявиха и синдикатите в земеделието. Наскоро те изпратиха отворено писмо до всички национални министри на земеделието на ЕС, до Европейския парламент и Европейската комисия.  Исканията им са базирани върху устойчиво селско стопанство  в Европа по отношение на доходи и трудови договори , както и политика, по-щадяща към околната среда, но и по-справедлива към хората, работещи в сектора.