Пандемията от Covid-19 и отражението ѝ върху хората с увреден слух


Пандемията от Covid-19 се отразява особено тежко на хората с увреден слух. За това алармира Европейският парламент. По данни на Световната здравна организация над 5% от населението на земята страда от проблеми със слуха, като само в Европейския съюз над 50 милиона граждани са принудително подложени на социално изключване и изолация. Причината - в момента няма достатъчно прозрачни маски (такива, при които се вижда устата) и много граждани, които имат проблеми със слуха, нямат решение. Те остават по домовете си, защото се страхуват от трудности или невъзможност за комуникация. Европарламентът се позовава на данни, съгласно които 52% от хората с увреждания считат, че са дискриминирани и една от причините е трудното общуване заради маските, които са станали задължителна част от ежедневието на хората.

Масово разпространените предпазни маски затрудняват общуването, а в ЕС все още няма одобрен стандарт за типово производство на прозрачни маски – обърнаха внимание евродепутати от всички групи в Европейския парламент и призоваха за по-големи усилия за одобрение, производство и дистрибуция на прозрачните маски.

Евродепутатът от "Идентичност и демокрация" Йоахим Куус предостави данни от неговата страна Германия, в която 80 хиляди са напълно лишени от слух, 140 хиляди имат тежко слухово увреждане  и са принудени да си служат с жестомимичен превод.

Всички тези хора пострадаха особено много по време на Covid кризата, защото ние знаем как общуват те помежду си. Със задължението на маските ние дискриминираме тези хора, ние ги затваряме в домовете им и навсякъде цари тишина. Знаем как се отразява това върху здравето на хората, особено върху психичното здраве. Хората, лишени от слух, няма как да видят усмивка, а знаем, че смехът помага на доброто здраве. Няма никакво съмнение, че хората със слухови увреждания са едни от най- пострадалите.

Еврокомисарят по международните партньорства Юта Урпилайнен изрази съгласие, че е много важно всеки да може да намери маската, която отговаря на специфичните му нужди и същевременно да го предпазва. Правилата за пускане на пазара на маски са определени на ниво ЕС чрез регламенти и директиви за медицинските изделия и предпазното облекло. Освен това има и други видове нови продукти ( като прозрачните маски), за които производителят не заявява изпълнение на изискванията по директивите за безопасност, обърна внимание еврокомисарят Юта Урпилайнен.

Нашата цел е на пазара да се пускат безопасни продукти, които отговарят на изискванията и са подходящи за всички групи, включително и тези, които разчитат на визуална комуникация. Според Световната здравна организация около 5 % от населението на планетата страда от пълна загуба на слуха. Много е важно следователно тези хора да могат да видят артикулацията на своя събеседник. Разбира се, това е много трудно, защото маската е  вид бариера. Имаме съществуващите правила за медицинските изделия, които са технологично неутрални, т.е. те не предвиждат необходимите технологични решения. Подборът на всеки вид материал е приемлив, стига маската да отговаря на изискванията и стига да се гарантира достатъчно добро ниво на защита, съгласно целта, определена от производителя. Самата аз смятам, че европейските норми, относно предпазното облекло и медицинските изделия са достатъчни, за да се приложат към всякакви видове маски, включително и прозрачните – те трябва да отговарят на същите изисквания, както и непрозрачните.

Еврокомисарят Юта Урпилайнен увери, че Европейската комисия ще продължи да предоставя подкрепа на всички заинтересовани страни, като разработва различни указания. Част от плана за осигуряване на равенство за всички е приетата в началото на март Стратегия на ЕС за хората с увреждания 2021-2030.