За по-етичен Изкуствен интелект се обявиха от Комисията по култура и образование в ЕП

Снимката е илюстративна
Снимка: pixabay.com


Как технологиите на Изкуствения интелект (AI) засягат културата, образованието и аудио-визуалния сектор, обсъдиха евродепутатите от Комисията на Европейския парламент по култура и образование (European Parliament's Committee on Culture and Education - CULT).

Те приеха резолюция, в която подчертават, че е от ключово значение намаляването на половите, социалните или културните пристрастия в технологиите, използващи Изкуствен интелект.

Резолюцията беше приета с 25 гласа „за“ и без нито един „против“ и „въздържал се“. Текстът на документа призовава технологиите с Изкуствен интелект да бъдат настроени, така че да защитават антидискриминационните практики, половото равенство, плурализма, както и културното и езиково разнообразие.

За да предотвратят базираното на общ алгоритъм съдържание, особено при стрийминг услугите за видео и аудио съдържание, от негативно влияние на европейското културно и езиково разнообразие, евродепутатите поискаха разработването на специални индикатори, с които да се измерва то, както и да бъде гарантирано промотирането на създадени в Европа произведения.

Европейската комисия трябва да установи ясна етична рамка за това как технологиите с Изкуствен интелект се използват от медиите в ЕС, за да осигурят достъп на хората до въпросното съдържание. Подобна рамка трябва също така да обърне внимание на злоупотребите с тези технологии за разпространението на фалшиви новини и дезинформация.

Депутатите от комисията по култура настояват използването на оценъчни данни, отразяващи вече съществуващо неравенство между половете и дискриминация, да бъде предотвратявано при обучение с технологии, използващи изкуствен интелект. Вместо това трябва да се разработят приобщаващи и етични данни, с помощта на граждански организации, които да се използват в процеса по „дълбоко обучение“.

Докладчикът Сабине Верхайен подчерта, че борбата за установяването на общоевропейските ценности се води от десетилетия По думите й разработването на качествени и приобщаващи системи за данни, използващи дълбоко обучение, е жизненоважно, както и ясната етична рамка за осигуряване на достъп до разнообразно в културно и езиково отношение съдържание: "Първият и най-основен проблем е, че технологията на изкуствения интелект ще промени фундаментално сектора. Трябва обаче да имаме предвид и рисковете, които идват заедно с новите технологии, особено що се отнася до образованието. Навсякъде, където има лични данни на ученици, е добре да се използва подхода на Комисията, за да се анализира колко висок е рискът. Защото има дейности, при които може да са в полза на обучението, без да се налага ползването на лични данни."

Верхейен даде пример с използването на изкуствен интелект при създаването на културно съдържание: "Във филмите днес, вече не само в анимационните, но и в другите, при каскадите се използва изкуствен интелект. Има и възможност за създаване на произведения на изкуството, например такива на Рембранд, като бъдат използвани данните от всички негови картини. Това вече е правено преди - чрез събраната информация за това как е използвал молива и всичко останало, да бъде създава картина в стила на Рембранд. Това не е създаване на копие, а изцяло ново произведение."