Планът за действие за Европейския стълб на социалните права – стъпка към по-социална Европа

Никола Шмит
Снимка: Европейски Парламент

Европейската комисия представи амбицията си за силна социална Европа, която се съсредоточава върху работните места и уменията за бъдещето. Отправна точка за изграждането на силна социална Европа е Европейският стълб на социалните права. Очаква се на Социалната среща на върха в Порто, организирана от португалското председателство на Съвета на ЕС през май 2021-а година, да се постигне подновен ангажимент по отношение на социалните права. Португалският държавен секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариас подчерта, че планът за действие по стълба е конкретна мярка от страна на Комисията, която ще се комбинира с плановете на държавите-членки:

"Вече от години Европейският стълб на социалните права е нашият компас по пътя към една по-социална Европа. Не винаги сме били в състояние да постигнем целите, които сме си поставяли, но винаги сме преследвали амбициозни такива. Приехме и редица инициативи като младежката гаранция, европейският законодателен акт за достъпност, Директивата за баланс между личния и професионалния живот и други. Сега, обаче, е назрял моментът да се даде нов тласък на стълба, да се претворят в реалност 20-те му принципа. Приветстваме във връзка с това наскоро приетия от Комисията План за действие за Стълба на социалните права. Това е една важна стъпка напред, към една по-социална и по-силна Европа. През идните години националните планове за възстановяване и устойчивост, наред с многогодишната финансова рамка, ще са единствена по рода си възможност за инвестиции в човешки капитал, в заетост, в социални схеми, в устойчиво цифрово възстановяване."

Девет от всеки десет европейци заявяват, че социалните въпроси са от значение за тях лично, каза еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит, който цитира данни от изследване на Евробарометър. Той подчерта, че Планът вдъхва нов живот на 20-те принципа на Социалния стълб, задавайки ясни количествени показатели до 2030-а година, които следва да са израз на обща амбиция:

"Поне 70 процента от населението между 20 и 64-годишна възраст следва да бъдат заети до 2030-а година. За някои държави-членки това предполага огромно усилие, тъй като в някои от тях заетостта е под 70 процента. Поне 60 процента от всички пълнолетни следва да се включат в една или друга форма на обучение, ежегодно, и тук има много какво да се направи поне от някои държави-членки. Застрашените от бедност и социална маргинализация следва да намалеят по численост с не по-малко, подчертавам, не по-малко 15 милиона до 2030-а година."