Цветелина Пенкова: Ще следим активно как се разпределят средствата от Резерва за адаптация след Брекзит

С излизането на Великобритания от ЕС се сложи край на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, което предизвика огромни затруднения както в икономиките, така и в живота на гражданите на Съюза. ЕК предвиди това и изработи финансов механизъм, с който да бъдат смекчени икономическите и социални последици в страните-членки и най-засегнатите сектори. Този механизъм беше наречен Резерв за адаптация след Брекзит. Той ще действа през следващите 30 месеца като 80% от него ще достигнат европейската икономика още през 2021 г.
В момента ресорните комисии на ЕП внимателно разглеждат и обсъждат как ще бъдат разпределяни средствата от този Резерв.
„В предварителните разчети на Комисията по регионална развитие, в която съм докладчик по темата, по този инструмент за България са предвидени над 9 млн. евро. Сумата за страната ни е доста по-малка отколкото страните, които са повече икономически обвързани с Великобритания, но активно ще следим как се разпределят тези средства между държавите, за да бъде възможно най-честно за отделните държави“ заяви Цветелина Пенкова, член на комисиите по Бюджетен контрол и Регионално развитие на Европейския парламент.
„До края на май трябва да определим кои сектори каква помощ ще получат. За България това ще са основно търговски дейности с определени продукти. Секторът за услугите няма да бъде засегнат, защото той дори не влиза в постигнатото Споразумение за търговия и сътрудничество, което беше постигнато в края на декември“.