Европейски етикети за хуманно отношение към животните

Хуманното отношение към животните е в основата на качествените продукти достигали до трапезата ни. Затова през декември миналата година министрите на земеделието от Европейския съюз одобриха създаването на обща европейска схема за етикетиране на хуманното отношение към животните. Призоваха и Европейската комисия да представи предложение за хармонизиран етикет върху храни произведени по стандарти, по-високи от настоящо заложените в законодателството на ЕС. Съдържанието ще е насочено към метода на развъждане, начина на отглеждане, транспортиране и клане на съответните животни. Така потребителят ще има достъп до по-подробна информация, която ще гарантира още повече качеството на продукта.

„Схемата е предназначена да се прилага за всички видове животни и за целия им жизнен цикъл, като идеята е да се разпростира и над риба, яйца и млечни продукти. Предстои ЕК да разгледа различни варианти за създаване на етикетирането, като се предвижда това да стане в рамките на стратегията „От фермата до трапезата“ още тази година“, заяви евродепутатът Емил Радев.

Понастоящем има само една задължителна система за етикетиране на хуманното отношение към животните в целия ЕС, която се отнася само за яйцата.

Относно усилията, които прави ЕП в тази посока Емил Радев допълни:

„В началото на тази година се постигна съгласие от страна на министрите на земеделието от ЕС с колегите от Интергрупата за защита на животните в ЕП, където съм и заместник-председател. Отправихме писмено запитване до Комисията относно бъдещия етикет, като настояхме в него да се информират потребителите по-специално за прилагане на методи за развъждане, начина на транспортиране, както и дали клането е извършено със или без предварително зашеметяване. Всичко това е изключително важно, за да постигнем максимална информираност на потребителите по отношение на произхода и най-вече безопасността на продуктите.