Евродепутати призоваха за повече грижа за моретата и океаните

Евродепутатите призоваха за ускоряване на кръговата икономика, за да се спре и замърсяването с т.нар. микро- и нанопластмаса в моретата и океаните. В доклад на евродепутата Катрин Шабо е посочено, че 80% от морските отпадъци идват от сушата. А отпадъците от риболов са 27% от общото замърсяване. Европарламентът иска от ЕС да премахне използването на изкуствените материали за рибарските принадлежности. Да се подобрят начините за събиране и рециклиране на морски отпадъци. Преди приемането на доклада, в среща в интернет, евродепутатът Катрин Шабо обясни. 
"Трудната част при подготвянето на докладите ми беше, че беше трудно да убедя колегите си в Комисията по рибарството, че рибарите също допринасят за замърсяването. Затова трябва да работим със сектора. Друг е въпросът с нелегалния улов. Това е другата заплаха, защото рибарите изоставят оборудването си, за да не ги заловят. В ЕС е допустимо да си „загубиш“ оборудването заради лошото време. И всеки капитан трябва да отрази загубата. Аз искам да има европейски регистър на загубено рибарско оборудване. За да може по-лесно да стане локализирането им отстраняването им. Но е нужно още да създадем т.нар. кръгова икономика в рибния сектор. Знаете, че рибарското оборудване се прави от устойчиви материали, които не са биоразградими, което усложнява рециклирането. Затова трябва да се опитаме да направим това рибарско оборудване по-лесно за рециклиране."
Евродепутатите настояват Комисията и държавите-членки да приемат Доброволните насоки на Организацията на ООН за прехраната и земеделие за маркиране на риболовните съоръжения. Докладът не призовава за въвеждане ограничителни разпоредби, отбелязват запознати. А евродепутатът Катрин Шабо обръща внимание, че липсват много данни, за да се види пълната картина. 
"Все още имаме нужда от единен план за справянето с морското замърсяване. Трябва да имаме начини да помагаме на рибарите да събират боклука от морето. Трябва и да изпращаме хора на места, за които знаем, че има замърсявания. Подобни точки за събиране са едно от моите предложения. Защото знаем къде са те. Когато пластмасата навлезе в кръговата икономика, може да я използваш отново и отново. Но в попаднала в природата, от там започва проблемът. Идеята е не да се прави ново законодателство, а да подобряваме сегашното. И да сме сигурни, че го прилагаме."
Катрин Шабо казва, че в помощ на инициативата за по-чиста морско пространство могат да помогнат и иновациите.
"Пластмасите носят риск за морските системи и ресурсите. Ако стигнат до морското дъно, може да станат подходяща среда за растения, които да са вредни за местните видове. Има и съответната опасност за замърсяване на рибните ресурси, които стигат и до трапезата ни."
Докладът на Катрин Шабо отчита, че само 1,5% от риболовните уреди се рециклират в ЕС. А изоставените, изгубени или изхвърлени в морето уреди , „остават активни в продължение на месеци и години“. Средностатистическият потребител на средиземноморски черупчести поглъща около 11 000 фрагмента пластмаса всяка година. А риболовният сектор може да загуби между 1 и 5% от приходите си заради замърсяването на морето.