Комисия следи за нарушения при транспорт на животни

Снимка: БГНЕС


Хуманното отношение към животните, забраната за отглеждането им в клетки, защитата им по време на транспорт- тези теми все по-често присъстват в дневния ред на Европейския парламент. През юни миналата година европейските депутати гласуваха създаването на Анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (ANIT). 

Новият орган трябва да разгледа предполагаеми нарушения в прилагането на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспортиране във и извън територията на Европейския съюз, включително по въздух, сухопътен, железопътен и морски транспорт, коментира българският евродепутат Асим Адемов

"Защитата на животните по време на транспорт и свързаните с това операции се регулират на европейско ниво с Регламент 01/2005. В ЕП създадохме специална Анкетна комисия... Мандатът на комисията е да проучи как се прилага този регламент и да установи дали са допуснати нарушения и лошо администриране от страна на държавите-членки.."

Според разпоредбите на ЕС благосъстоянието на животните преди, по време и след транспорта, е съвместна отговорност на много участници в транспортната верига. Всички превозвачи на животни, независимо от продължителността на пътуването, са длъжни да гарантират, че животните се транспортират по начин, който не им причинява нараняване или излишно страдание. Превозвачите трябва да гарантират, че са взети всички необходими мерки предварително, за да се сведе до минимум продължителността на пътуването, че нуждите (хранене, пиене, почивка) на животните по време на пътуването са задоволени. 
На всички при необходимост се оказва съдействие, а изискванията не са малко, каза д-р Венциана Пекова, инспектор в Областна дирекция по безопасност на храните - Видин:

"Животните трябва да са здрави и да са годни за пътуване... Прави се маршрутен план, при кратки пътувания основно се гледа пространството, поенето и храненето се следят при продължителни пътувания- когато пътуването е над 8 часа, трябва да има определен период на почивка, за този период те трябва да имат осигурени вода, храна и постеля. Изискванието за необходимите помещения и пространство е според големината на животното, при еднокопитните е задължително да има прегради, да има рампи за товарене и разтоварване, те да се почистват и дезинфекцират, да няма остри ръбове, за да не се нараняват животните. Трябва да има подходящо осветление и вентилация... "

При получаване на лиценз, всеки един превозвач трябва да приложи план за спешни действия при непредвидени ситуации- влошаване на здравословното състояние на животните, при авария на пътя, при задръстване, така че до минимум да се намали забавянето на транспортирането на животните. 

"Ако се забавят много, оказваме им съдействие за разтоварване на животните и временното им настаняване на подходящо място"- допълни д-р Пекова. 

В анкетната комисия членуват 30 евродепутати, сред тях има различни искания. Част от мненията са за ограничаване на транспорта на животни на дълги разстояния и подкрепяне на производства със затворен цикъл. Това би бил добър вариант и за българските животновъди, категоричен е Асим Адемов:

"Има искания за пълна забрана на транспорта на животни на дълги разстояния, особено към трети страни и заместването им с транспорт на месо и кланични продукти. Разсъждава се в посока за укрепване на местните системи и производствен цикъл- отглеждане, угояване, клане и преработка на крайния продукт и за засилване на местните вериги за добавена стойност. Мисля, че българският животновъден сектор може да спечели от този проект, ако заложи на качеството на произвежданата продукция, защото това е ниша, в която България може да има конкретно предимство спрямо другите държави-членки." 

През март Анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (ANIT) обсъди настоящите правила и практики за транспортиране на живи животни. Изслушването в присъствието на петима експерти бе фокусирано върху прилагането на Регламент 01/2005,  бяха показани и  най-добрите практики в сектора на транспорта на живи животни.

Комисията ще приложи различни методи за разследване на твърдения за неизпълнение на задълженията: тя ще провежда изслушвания с участието на експерти, ще кани свидетели, ще изисква документи и при необхиодимост ще предприема мисии за установяване на фактите. Разследванията ще приключат с представянето на окончателен доклад.  

Следващото заседание на Комисията е на 19 април.