Кръговата икономика като инструмент за бързо възстановяване

Снимка: europa.eu

Целта на новия план за действие за кръговата икономика е да подготви страните от Европейския съюз за екологосъобразно бъдеще. Той трябва да укрепи конкурентоспособността, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови права на потребителите. Планът има 35 законодателни и незаконодателни мерки, които обхващат периода до 2023 г. Това обясни по време на уебинар по темата Маргрете Аукен, член на Европейския парламент.
„Мерките се отнасят за дизайна на продуктите, устойчивото потребление, т.нар. зелени обществени поръчки, износът на отпадъци, също и вторичната употреба на материалите. Относно продуктите е обърнато внимание на електрониката и акумулаторните батерии, на пластмасите, текстила, на опаковките, на строителството и сградите, както и на храните и хранителните вещества. Целта е да се намали продукцията на отпадъците -  не само да се рециклира, но и да има повторна употреба“.
Аукен допълни, че е необходимо да бъдат въведени карти на потребителя. Ролята на местните органи е много важна, допълни Тисе Стелпстра, докладчик по становището на Комитета на регионите за кръговата икономика.
„Например управлението на отпадъците в София и Бургас, както и Националната програма за енергийна ефективност и рехабилитация на сградите. Смятам, че на европейско ниво трябва да има целеви стойности за намаляване на потреблението с цел преминаване към нисковъглеродна икономика. Иновациите ще ни помогнат да зададем стандарти.“
Темата за кръговата икономика днес е особено важна освен заради екологичните предизвикателства, но и заради необходимостта от икономическо възстановяване, посочи кметът на Сливен Стефан Радев. Според него трябва да бъдат ясно дефинирани отговорностите и задълженията на всички ангажирани  в процеса на управление на отпадъците.
„Необходимо е ясно тълкуване на разпоредбите и механизма за финансирането и третирането на отпадъци. Всеки производител или вносител на продукти да бъде оперативно и финансово отговорен за разходите по събиране на опаковки, сортиране и тяхното последващо оползотворяване“, обясни кметът. Според него важна роля за преминаването към кръгова икономика е въвеждането на задължение за допълнителна прозрачност на продуктовите такси.