Решителна фаза за дебатите по Директивата за адекватни минимални работни заплати


Дебатите по Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз навлязоха в решителната си фаза. В Комисията по заетост в Европейския парламент бе оповестен докладът на двамата съдокладчици Денис Радке и АгнЕс Йонгериусза адекватни минимални заплати, след което започна набирането на допълнителни предложения за изменения в конкретните текстове, като този процес ще продължи до 11 май. Денис Радке определи Директивата като „най-важния  социално-политически проект за това десетилетие. Агнес Йонгериус заяви, че всеки работник заслужава достойно заплащане, достоен живот, целта на обсъжданията е да се подобри първоначално внесеното предложение:

В допълнение към предложението на Европейската комисия в нашия доклад въвеждаме двоен праг за достойно заплащане – минималната заплата трябва да бъде поне 60 процента от медианния доход, както и 50 процента от средния доход. И ние искаме да настояваме за по-голямо заплащане във всички държави от Европейския съюз. Ние искаме тези минимални заплати да се отнасят до всички. Не искаме да има вариации, отчисления, ние искаме минимална заплата като такава. Ние заличихме производителността като един от критериите, който фигурираше в предложението на Европейската комисия. Според мен не е необходимо това, на нас ни е нужно конкретно и ясно предложение относно предложението за система за минимално заплащане. В доклада ни от декември ние включихме 90 процента по отношение на колективното трудово договаряне. Освен това настояваме обществените поръчки да са една от мерките за стимулиране на по-добро заплащане в целия Европейски съюз.

Директорът на Института за социални и синдикални изследвания и член на работната група по Директивата в Европейската конфедерация на профсъюзите Любен Томев подчерта:

Европейската конфедерация на профсъюзите има редица предложения, касаещи както подобряване на текстовете, насърчаващи колективното трудово договаряне, така и текстовете, касаещи адекватността на минималната работна заплата и определянето й чрез специфични критерии, като на първо място тук трябва да сложим относителния критерий, предвиждащ минималната работна заплата да не пада под двойния праг от 60 процента от медианната и 50 процента от средната работна заплата във всяка една държава-членка. И вторият критерий, който бих нарекъл абсолютен като измерител, това е какво е съотношението на минималната работна заплата към необходимите средства за издръжка на живот или пък към конструирането на такава работна заплата за издръжка, която да гарантира тези средства. И оттам – тези два критерия фактически да бъдат заложени като пробен тест за адекватност на сегашния размер на минималната работна заплата във всяка една държава-членка, и в последствие достигането на тези минимални стойности, където те засега не са постижение в различните държави.