Подготвя се устав на европейските трансгранични асоциации, които се занимават с благотворителност

Емил Радев
Снимка: emilradev.eu

Броят на европейските благотворителни организации е около 148 хиляди, а прогнозната стойност на общите им активи е 433 млрд. евро. Трудно е обаче да се определи точната сума, която всяка година се дарява за благотворителност в Европа. Според думите на евродепутата Емил Радев в момента съществуват повече от 50 различни закона в областта на гражданското и данъчното право, които са приложими спрямо тези организации с нестопанска цел.

По думите на Емил Радев темата за регулацията на дейността на трансграничните организации с нестопанска цел, които работят в рамките на Европейския съюз, е изключително важна. Преди седем години Европейската комисия се опита да реши някои от проблемите, свързани с регулацията.

„Като своеобразни участници на пазара, макар и с нестопанска цел, фондациите и неправителствените организации действат като стопански субект. За разлика обаче от останалите стопански субекти, приходите им се инвестират в общото благо и затова на всички ни е ясно, че за демократичния ред в Европейския съюз е изключително важно да се гарантира адекватната правна защита на организациите с нестопанска цел“, каза Радев. Според него многобройните и сложни административни процедури струват милиони евро годишно, а това вече са средства, които могат да намерят по-добро приложение за обществото.

Затова в момента се подготвя нов устав на европейските трансгранични асоциации, които които се занимават с благотворителност. Как липсата на европейска регулация може да се реши, чуйте коментара на Емил Радев.