Две еко-схеми по новата Обща селскостопанска политика подкрепят биопроизводството у нас

 За първи път ще се прилагат еко-схеми по Първи стълб в новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.). Целта е да се осигури допълнителен стимул за биопроизводителите, като добавка към основното подпомагане за устойчивост в директните плащания, което ще насърчи развитието на сектора. Евродепутатът от "Обнови Европа" Атидже Алиева-Вели коментира:

Биологичното земеделие, животновъдство, въобще зелената икономика, знаете, е сърцевината на зелената сделка в следващите 30 години. За първи път комисията излиза с ясен план по отношение на биологичното производство. Този план включва 23 мерки като е важно да се уточни, че той обхваща цялата хранителна верига. В комуникация съм със сектора и земеделските асоциации, старая се да чувам тяхното мнение, искания и проблеми. Като всяко ново нещо еко-схемите са и плашещи, и очаквани от нашите земеделци. Плашещи от гледна точка на изискванията, на това, че преминаването към зелена икономика изисква значителни инвестиции. Основният въпрос, който стои пред земеделците е, дали ще получат нужното подпомагане, за да направят инвестициите и да отговорят на новите изисквания.

Едната еко-схема е насочена към отглеждани по биологичен начин на селскостопански животни, а другата към био земеделски площи. Разработването им е по предложение на браншовите организации в сектора.

Подкрепата ще е под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя или животинска единица.

В последните две години биологичните оператори у нас са намалели заради двете нулеви години, в които нямаше прием на заявления за подпомагане и административната тежест, която съпътства биологичното земеделие. Обнадеждени сме за новите еко-схеми, коментира Веселина Ралчевачлен на управителния съвет на асоциация "Биопродукти“. Тя отглежда био рози, лавандула, лайка и картофи:

Преминаването на част от подпомагането към Първи стълб като цяло е добро-там административната тежест е много по-малка. Не става дума за петгодишни ангажименти, при които проследяването, документацията и рискът да възстановиш всичките пари е доста голям. Тук проблемът е дали ще могат да се комбинират всички други възможности за подпомагане. Ще помогне на сектора и ще осигури необходимия финансов ресурс, за да не се стига до нулеви за подпомагане години.“

Бенефициентите по схемите трябва да спазват изискванията относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Друго условие за подпомагане е те да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра на земеделието, храните и горите.


Подкасти от БНР