ЕП и Съветът на ЕС все още не могат да постигнат консенсус за новата ОСП

Снимка: БГНЕС

Трилозите за Общата селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.) не доведоха до очаквания край на преговорите. Все още ЕП и Съветът на ЕС не могат да постигнат съгласие върху основните теми по които има разминаване. Бъдещата реформирана ОСП на базата на Европейския зелен пакт трябва да се приложи от януари 2023 г. Българският евродепутат от групата на Европейската народна партия Асим Адемов коментира:

"Въпреки че може да отбележим известен напредък и сближаване на позициите между  Парламента и Съвета, т. нар. трилог  продължи цяла седмица до петък, 28 май, когато португалското председателство реши, че е нужно повече време. Но все пак изрази надежда, че преговорите ще завършат до края на председателството, т.е. до края на юни. Но да не забравяме, че докато влезе новата обща селскостопанска политика има преходен период от две години. В този преходен период ще действат правилата от предишния преходен период".

Асим Адемов поясни кои са основните теми, по които няма постигнато споразумение между ЕП и Съвета на ЕС:

"Това са бюджетът за еко-схемите, новото социално измерение на ОСП, т.нар. вътрешно сближаване на плащането, таваните, някои от предварителните условия свързани с поддържането на непроизводствени и постоянно затревени площи. Но техническите срещи продължават до следващата среща на министрите е края на юни, когато се очаква да се проведе и последната серия от трилози под председателството на Португалия".

Евродепутатът Асим Адемов увери, че забавянето на финалния супертрилог за ОСП няма да се отрази на земеделските производители и на мерките, които те очакват:

"Очакваше се да има затруднение, защото темата е широкообхватна и се очакваше да има такива спорни моменти. Затова и ЕП предложи този двугодишен преходен период, за да може да има време да се приеме на триалог и страните-членки да бъдат подготвени за новите изисквания, и от 2023 г. да започне да действа новата ОСП. Но по-важното за нас е, че ние успяхме да защитим нашите интереси и в тези спорни моменти между ЕП и Съвета не фигурират нашите национални приоритети, които успяхме да защитим, като например, Преходната национална помощ, която ще съществува и през следващия програмен период".

Преминаването към зелената икономика изисква нови инвестиции и еко-схемите притесняват земеделските стопани, но това е политиката към която се стреми ЕС в момента, каза още Асим Адемов:

"И ще има изисквания в тази посока към еко производство, към спазването на екологични изисквания като по-малко използване на торове и пестициди, но в същото време, разбира се, ще бъдат предвидени средства, за да се постигнат тези цели. Така или иначе, трябва да се пригодим към тези условия и да направим нужните инвестиции, и нашето производство да бъде съобразено с тези изисквания. Просто няма друг избор пред нашите земеделци".