Електронна платформа ще събира сигнали за опасности на пътя

Съгласно Директива на ЕС относно управлението на безопасността на пътя всяка страна от общността ще трябва да създаде  електронна платформа, в която да постъпват сигнали  за опасности по пътната инфраструктура. Освен подаване на сигнали, гражданите ще получават и отговор за предприетите действия от ангажираната с това държавна институция. У нас това е Агенция „Пътна инфраструктура“. Към момента за проблемни участъци се съобщава чрез сайта на агенцията. "Създаването на онлайн платформата е с цел повишаване качеството на пътната настилка и е от изключителна важност за намаляване на катастрофите, а от друга страна тази електронна платформа ще направи шофьорите по-активни участници в движението", обясни евродепутатът Андрей Новаков:

"Идеята за единната електронна платформа е да позволява да бъдат подавани сигнали за рискове на пътя, за състоянието на инфраструктурата, когато в същото време информира за вече постъпили сигнали. Най-важното е тя да бъде лесно достъпна, защото хората не само ще използват информацията в нея, но й сами ще я създават. Платформата е една силна идея не само защото е насочена към засилване на пътната безопасност, а преди всичко, защото въвлича хората в преодоляване на войната по пътищата. Електронната платформа е задължителна. Тя се въвежда с Директива от 2019 година, така че всички държави ще се наложи  да я изпълняват. Това се прави, за да се улесни събирането на данни и да се предотвратяват рискове. Срокът за транспонирането, т. е за въвеждането на тази Директива в националните законодателства, е до декември месец тази година. Тя трябва да заработи на практика и хората да имат достъп до нея още в следващата година. Обхватът на самата директива е, че в нея попадат пътища от трансевропейската пътна мрежа, автомагистралите, първокласните пътища. Независимо дали се намирате на етап проектиране, строителство или експлоатация, така че по-голямата част от републиканската пътна мрежа ще попадне в нея."

Към момента не се предвижда в нея сигнали да влизат от пътища извън одобрените за общо движение на моторни превозни средства.

"Велоалеите, пътища с ограничен достъп, да кажем в промишлени зони,  да не говорим за черни пътища, които не могат да се използват  публично от моторни превозни средства."

Включването им в приложното поле на процедурите, по предварителна оценка, засяга относително малък дял (15%) от пътната мрежа на Европа, но именно там са настъпили 39% от смъртните случаи по пътищата на Европейския съюз. Същевременно се въвежда възможността такива процедури да се извършват и на второкласни и третокласни пътища, както и на общинската пътна мрежа.

"Със сигурност реакция ще трябва да има и към момента съществува възможност шофьорите да подават сигнали, разбира се няма да бъде регулирано, стандартизирано по начина, по-който се случва в тази платформа, така че крайният резултат следва да бъде не просто да се подават сигнали и те да бъдат обработвани, а де се запълнят дупките или да се поправи пътя, така както трябва да съответства на всички правила. Идеята е точно такава - да си помагаме взаимно. Имам предвид шофьорите, като там където има необходимост да се намеси държавата и да ремонтира по възможно най-бързия начин компрометираните участъци."

Създаването на електронната платформа ще е изключително полезно за България, но е важно също де се проследява и обратното действие, т. е да се вид как реагира собственика на пътя, обясни Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи:

"Подаването само на сигнали само по себе си нищо не означава. Трябва да има проследяване на този сигнал, кой го обработва, в какви срокове се обработват, какви мерки са предприети."

Предвижда се създаване и на единен регистър за одиторите по пътна безопасност и въвеждане на регистрационен режим. Целта е да може да се проследява качественото изпълнение на техните задължения. Одитирането на пътната безопасност е от значение за намаляване на пътните инциденти, тъй като техните оценки и доклади съдържат констатации за установени и потенциални опасности и мерки за отстраняването им.