ЕП поиска по-строги правила за екологична отговорност

Снимка: БГНЕС

По-добри и строги правила за екологична отговорност. За това настояват от Европейския парламент.

Евродепутатите осъждат ниския процент на разкриване, разследване и присъди за престъпления против околната среда. Тези посегателства са четвъртият по големина вид престъпна дейност в света. Членовете на Европарламента призовават контролиращите органи да бъдат обучени, за да се подобри наказателното преследване и санкционирането на такъв вид престъпления.

Те приеха доклад, с който призоваха ЕС да окаже силна подкрепа и защита на защитниците на екологичните права и да признае т.нар. екоцид (ecocide) като международно престъпление.

По време на дебатите  в пленарната зала в Брюксел евродепутатите призоваха за привеждане на Директивата за екологична отговорност към законодателните актове в областта на опазването на околната среда. Също така се обявиха за проучване на начина, по който екоцидът може да бъде признат от правото и дипломацията на ЕС.

Докладчикът Антониус Мандерс от Европейската народна партия отбеляза, че след почти 20 години е време за модернизирана Директивата за  екологичната отговорност и подчертта важността на мерките, които гарантират, че ако настъпят щети, данъкоплатците няма да плащат сметката. Той предложи и създаването на работна група на ЕС към Комисията за Директивата за екологичната отговорност, за да се помогне на държавите членки да хармонизират правоприлагането в рамките на вътрешния пазар на ЕС.

Мари Тусан от групата на "Зелените" заяви, че не може екоцидът да остава безнаказан: "Държавите членки са ангажирани с тази тема над 50 години. Въпреки това вредите, които нанасяме се случват с бързи темпове и са в огромни мащаби. Природните ни ресурси са ограничени и не трябва да се водим от краткосрочни икономически интереси. Трябва да опазим живата природа, затова Директивата за екологичната отговорност е изключително важна. Някои компании не се съобразяват с това. Никое от предприятията, които изхвърлят емисии парникови газове, не е поело отговорност за това."

Томислав Сокол от групата на Европейската народна партия се обяви за по-стриктен контрол на замърсяващите: Обществото ни е изправено пред огромни предизвикателства. Сред тях са изчерпащите се ресурси и климатичните промени. Предприятията, които нанасят щети на околната среда, трябва да бъдат по-стриктно контролирани. Те трябва да отчитат всички последици от своята дейност, включително за човешкото здраве и за околната среда. Необходимо да има по-добра правна уредба. Трябва да приложим принципът "замърсителят плаща", като така гарантираме равнопоставеност на дружествата, така че данъкоплатецът да не плаща сметката.

Правилният път не е свързана с налагане на ограничения, смята Хорхе Бушаде Биялба  от "Европейските консерватори и реформисти": "Вместо да демонизираме и заклеймяваме европейските предприятия, които подобряват живота на гражданите, трябва да засилим конкурентноспособността на Европа. Не трябва да им налагаме нови тежести. Защото ако те не могат работят, тяхната продукция ще бъде произведена в Китай или Мароко без да се спазват екологичните стандарти."

От Комисията обявиха, че подготвят преразглеждане на Директивата за престъпленията срещу околната среда и скоро ще започне оценка на Директивата за екологичната отговорност в съответствие с подхода за по-добро регулиране, преди да обмисли евентуалното й преразглеждане.