Партньорството между ЕК и програмата „Катализатор“ ще се бори с парниковите газове

През тази седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Бил Гейтс обявиха новаторско партньорство между Комисията и мрежата „Революционна енергия“, за да стимулират инвестициите в ключови технологии в областта на климата, които ще спомогнат за постигането на икономика с нулеви нетни емисии.
Новото партньорство има за цел да мобилизира нови инвестиции в размер до 820 милиона евро между 2022 г. и 2026 г. за изграждане на широкомащабни демонстрационни проекти със стопански характер за чисти технологии, чрез които да се постигане значително намаляване на емисиите на CO₂ в съответствие с Парижкото споразумение. Идеята е първоначално да се инвестира в четири сектора, които имат висок потенциал, за постигането на икономическите и климатичните амбиции, заложени в Европейския зелен пакт.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви, че с Европейския зелен пакт Европа иска да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. и допълни:

"Европа има също така изключителната възможност да се превърне в континент на иновациите в областта на климата. За тази цел през следващото десетилетие Европейската комисия ще насочи огромни инвестиции в нови и трансформиращи отрасли. Затова се радвам да обединим усилия с мрежата „Революционна енергия“. Стремежът ни е към системни промени и модернизация в цялата ни икономика, общества и индустрия. Разбира се, енергийният преход е в основата на тези цели."