Андрей Слабаков: Правилата в „Творческа Европа“ са бюрократични

Снимка: @CreativeEuropeEU

Европейският парламент (ЕП) прие бюджета на новата програма на Европейския съюз (ЕС) за културния и аудиовизуалния сектор, позната с името „Творческа Европа“. По данни на Комисаря по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел в културния сектор в ЕС са ангажирани над 8 милиона души. На 19 май евродепутатите гласуваха в сектора да бъдат вложени около 2,5 милиарда евро, което е два пъти повече от предходния четиригодишен бюджет.

Има ли нужда обаче от нови правила за достъп до програма „Творческа Европа“ 2021-2027 година в контекста на критериите за кандидатстване и одобрение на проектите?

Отговор на въпроса дава евродепутатът Андрей Слабаков, който по време на разискванията в Европейския парламент на 18 май т.г. подчерта, че е постигнато известно опростяване на процедурите за кандидатстване, но не може да се говори за истински напредък, докато бюрокрацията продължава да тежи повече от културната стойност на проектите. Според Слабаков не е редно първо да се оценява по документи, които отговарят на техническите изисквания, а чак след това да се преценява фактически художествената стойност. Според българския евродепутат, процесът е обърнат и лишен от творческа логика.

„Вече две години се боря да се променят правилата“, казва Слабаков пред БНР, „защото никой не се интересува от творческата част на самия проект, а дали правилно са попълнени документите.“

Евродепутатът твърди, че достъпът до програмата трябва да бъде опростен най-вече заради младите хора, защото точно при тях започват изисквания за опит и други, които ги обричат на неуспех от самото начало.

Още по темата от Андрей Слабаков – чуйте в звуковия файл.