Електронната търговия в ЕС се модернизира с нови правила за ДДС

Снимка: ec.europa.eu

Нови правила относно ДДС за електронната търговия влизат в сила от 1 юли 2021 година в целия ЕС. Целта им е да намалят административната тежест на предприятията, които извършват трансгранични онлайн продажби, чрез въвеждане на единна система за деклариране и плащане на ДДС, наречена One Stop Shop (OSS), или обслужване на едно гише. Как тя ще улесни онлайн търговците?

„За тях вече няма да е нужно да се регистрират по ДДС в страната, в която са продали стоката на крайния потребител" – обяснява българският евродепутат Цветелина Пенкова, член на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент.

"Има и някои условности – стоки и услуги над 10 хиляди евро могат да се декларират от търговците и дължимото ДДС да се плати в държавата-членка на купувача, но без това да налага допълнителна административна тежест и процедура, каквато беше ситуацията до момента, т.е. те няма нужда да се регистрират в съответната държава членка. Когато става дума да продажба на стоки и услуги под 10 хил. евро, съответното ДДС може да бъде заплатено и в държавата членка на търговеца. По този начин мисля, че ще се улеснят най-вече платформите.“

Друга новост в посока създаване на единен режим за ДДС при трансграничните доставки на стоки и услуги е премахването на прага за освобождаване от ДДС при внос на стоки на стойност до 22 евро.

„Има и акцент, който засяга стоките, внесени от трети страни на територията на съюза и те подлежат на облагане с ДДС. За да се улеснят търговците, това може да бъде направено чрез платформа, която е част от въведената – казва се Import One Stop Shop (IOSS). Така размерите на дължимото ДДС, които ще бъдат определени от националното законодателство на държавата, в която се внася стоката, ще могат да бъдат плащани отново чрез тази онлайн платформа.“

Предимствата на тези нови правила са двустранни: създават условия за по-голяма прозрачност и доверие у потребителите и по-голяма събираемост на дължимите данъци от държавите-членки на ЕС. Какво трябва да направят търговците, за да се възползват от това обслужване „на едно гише“?

„Самата система е отворена за регистрация на търговците още от 1 април 2021 г. и ще бъде активна и работеща от 1 юли. Това означава, че всички търговци, които биха искали да се възползват, трябва да проверят какви са документите, които се изискват за тяхната регистрация, тъй като това вече може да бъде направено.“

Пълна информация за новите правила и режима за обслужване на едно гише за ДДС, както и информация за това какво можете да направите, за да се възползвате от новата система, можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия.