Емил Радев: Европейската администрация се нуждае от модернизиране

Съществуват ли „бели петна“ в европейското законодателство по отношение на административните въпроси? Според евродепутата Емил Радев в момента липсват конкретни резултати относно приемането на регламент, който да установи общи правила за европейската администрация. Преди няколко дни тази тема беше поставена на заседание на правната комисия в Европейския парламент.

„Публичната администрация е от основно значение за начина, по който се управлява една държава, да не говорим за съюз от държави. Администрацията допринася за устойчивия икономически просперитет и благоденствието на гражданите си чрез формирането на условията за създаване на политики и програми, които касаят всички нас. В същото време слабостите във функционирането на публичната администрация могат да създадат значителни затруднения в управлението на местно, регионално, национално и европейско ниво, а последиците могат да се отразят на функционирането на общия пазар“, каза Емил Радев.

По думите му гражданите на Европейския съюз и бизнесът очакват да се отговори на потребностите им от максимално отворена, независима и ефективна европейска администрация. „Европейските институции играят основна роля при установяване на правилните стимули, на намаляването на несигурността и постигането на просперитет в дългосрочен план“, каза още Радев.

Как обаче може да се постигне модернизиране и на публичната администрация, как трябва да се подобри прозрачността на административните процеси и как европейската администрация може да работи по-ефективно - чуйте коментара на евродепутата Емил Радев.