Новата „Еразъм +" с акцент върху цифровите технологии

Снимка: Pixabay

„Програмата „Еразъм +“, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще разполага с почти два пъти повече средства в периода 2021 – 2027 година. Това е едно сериозно увеличение на фона на предходните години и така много повече хора ще имат възможност да се възползват от програмата“ – заяви евродепутатът Асим Адемов.

По думите му, това е една емблематична програма, пример за успешна реализация и символ на европейската интеграция.

„Не случайно е една от малкото, да не кажа единствената програма, която получава допълнително финансиране за следващия програмен период, защото ЕС отчита ползите. С увеличението на средствата, много повече младежи, ученици и възрастни учащи ще имат възможност да се възползват от преимуществата на програмата“ – каза още Асим Адемов.

Той уточни, че през новия програмен период ще бъдат предоставени по-добри възможности за хората с различен културен, социален и икономически произход, както и на хората, живеещи в селски и отдалечени райони. Сред новостите са и възможностите за индивидуален и групов обмен на ученици и мобилност за възрастни учащи.

„За по-малките организации като училища, младежки асоциации, спортни клубове ще бъде по-лесно да кандидатстват спрямо предишни години. Ще има и сътрудничество с държави извън ЕС. Акцент е използването на цифрови технологии, защото пандемията подчерта необходимостта от ускоряване на цифровия преход на системите на образование и обучение. Програмата е и екологизирана. В съответствие със Зеления пакт ще бъдат предлагани финансови стимули на участниците, използващи устойчиви видове транспорт, като железопътния“ – уточни евродепутатът.

Чуйте целия репортаж на Невена Николова.