Кои са най-добрите европейски проекти за намаляване на отпадъците

Испания с най-много награди, Германия, Белгия, Финландия, Франция и България са сред отличените

Снимка: ewwr.eu

В рамките на Европейската зелена седмицата бяха оповестени и най-добрите инициативи за намаляване на вредните отпадъци, осъществени през 2020 като част от глобалната кампания European Week of Waste Reduction. 10 696 е общият брой на проектите, реализирани в 33 държави.

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомисарят, който отговаря за околната среда, океаните и рибарството в ЕС се обърна към 16-те финалисти, подчертавайки че „кръговата икономика е основен приоритет и един от стълбовете на Европейската зелена сделка. Нашият нов план за действие в сферата на кръговата икономика предлага модел на намаляване на потреблението и за повторната употреба на позволяващи това материали през следващите 10 години. Преходът към реално действаща кръгова икономика няма да е лесен, но хора като вас показват как това може наистина да се случи.“

А ето и победителите по категории:
• в сферата на публичната администрация спечели кампанията за опазване на морската популация в Барселона, наречена „the sea starts here”, проведена от работна група в кметството на испанския град. Това, което впечатлява в този проект, е въвличането на местни организации в дейности, свързани с намаляването на ползването на изделия за еднократна употреба и ясните послания, изписани по училиците на Барселона, които предупреждават до какво ще доведе начина, по който хората третират морето.

• друг испански проект бе отличен в категория Бизнес. Под мотото „Против прахосването на храна: нека действаме различно“ една от големите компании за млечни изделия, успява да проведе серия от инициативи не само в Астуриас, но и в цялата страна.

• при проектите, осъществени от неправителствени организации и асоциации, призът отиде при „Да направим невидимото видимо“ на Агенцията за опазване на околната среда в Манхайм, Германия. Става дума за голяма информационна онлайн кампания за незабележимите често отпадъци и отпечатъци, които оставяме с ежедневните си действия, комбинирана с предлагане на интересни алтернативни решения.

• в категорията на за образователни инициативи наградата бе присъдена на #MissionLess (Мисия По-малко), осъществена в Белгия, която включва активно ученици от 29 училища.

• в следващата категория отличието отново отива в Испания, както в две от предходните сфери, което говори много за нивото на гражданско съзнание там. За най-добра гражданска инициатива бе определен един проект, реализиран в Сарагоса и наречен Toys Stories: Re-have Fun, в рамките на който се разпространяват учебни помагала как децата да си направят сами еко-играчки, използващи най-вече своето въображение.

• от особен интерес за нас беше специалната награда, връчена на един проект в рамките на програмата Еразъм плюс, в който студенти и ученици в редица европейски държави създават задно настолна игра, в основата на която е стремежът за намаляване на вредните отпадъци и фокусът към устойчиво развитие. Тя е под мотото „Видими действия за невидимото“ и в създаването ѝ се включват и ученици от училището Екзарх Антим Първи в Казанлък, редом със своите връстници и единомишленици от Финландия, Франция, Испания (отново), Италия и Румъния.