Гражданско участие в решенията на ЕС

Снимка: investor.bg

Гражданите да кажат много по-ясно и по-категорично в каква Европа искат да живеят, като разговарят по значимите теми в обществения живот. С такава амбиция през юни се проведе пленарна сесия на  Конференцията за бъдещето на Европа и гражданското общество по инициатива на българския евродепутат от ЕНП доц. Александър Йорданов.

„Амбицията е гражданите да формулират пред политиците, а и пред себе си, своите искания, притеснения, препоръки и да ги предадат на пленарната сесия на конференцията през октомври. Тя ще обобщи тези идеи и ще предложи  конкретни реформи в ЕС. Има много въпроси във всички сфери в гражданския живот на Европа, свързани с важни политически перспективи пред ЕС. И на първо място – начина, по който се взимат решения в ЕС. Досега – с консенсус на държавните глави на ЕС. Понякога обаче това не води до ефективни действия и закъсняваме спрямо определени геополитически проблеми, които днес възникват.“

Затова инициативата на гражданите е от особена важност, за да могат решенията в ЕС да започнат да се взимат с квалифицирано мнозинство. Гражданите трябва не само да контролират политиците, но и да движат цялостния процес на развитие на ЕС, вместо да остават в ролята на консуматори на взетите от политиците решения в Брюксел или в Страсбург. От Конференцията за бъдещето на Европа се очаква да промени много нагласи, като покаже, че гласът на гражданите има значение в съвременна Европа, подчерта Йорданов.

За да бъде улеснен диалогът между гражданите и политиците, в ЕП вече функционира многоезична цифрова платформа.

„Всеки може да влезе на адреса на Конференцията в интернет и на български език да си отправи предложенията, които ще бъдат разгледани на пленарната сесия през октомври.  Те ще бъдат сумирани по групи и могат да станат решение на Конференцията, с което ще задължим политиците да ги изпълняват. Това е огромен шанс хората да общуват директно с политическия елит, който сме свикнали да взема решенията. Сега пирамидата се обръща, гражданите започват със своите гласове да взимат решенията. Ако за едно предложение се съберат гласове от цяла Европа и се види, че във всички страни хората искат едно и също нещо, политиците ще трябва да го изпълнят“.

 Членството в ЕС е като сериозен университет за страната ни и тя трябва да бъде част от намирането на решения в интерес на Европа. По думите на Александър Йорданов, „...в България това вече започна да става и все повече хора са активни и изразяват своята гражданска позиция. Ние трябва да инициираме решения, да намираме други държави, които да ни подкрепят в различни сфери. Това ни приляга на нас като стара държава  с исторически опит“.