Евродепутатите настояват за по-справедливи пенсии за възрастните хора

Снимка: Pixabay

Край на дискриминацията срещу възрастните хора, по-справедливи пенсиите и без разликата между парите, които получават мъжете и жените след определена възраст, призоваха от Европейския парламент, които приеха проекторезолюция по темата през юли - с 479 гласа „за“, 103 „против“ и 113 „въздържал се“.

Докладът ясно очертава проблемите и дава решението им чрез осигуряването на социална сигурност. Изведено е и насърчаването на правата на жените, и достъпът до услуги в сферата на за сексуалното и репродуктивното здраве“, каза полският евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Лешек Милер за документа, в която има и призив за солидарност между поколенията, и за насърчаване на по-положителното възприемане на старостта в Европа. 

Може да променим перспективата за феномена „стареене“ - да поставим акцент върху гъвкавата работна среда за наетите по-възрастни хора“, каза румънският евродепутат от „Обнови Европа“ Драгос Пислару - защитник на тезата, че „сребърната икономика“ може да се превърне в един от основните икономически двигатели, особено в селските райони. 

Старият континент продължава да застарява. Има и определени региони с голяма концентрация на население и такива, като селските, които губят бавно своите обитатели“, добави полският евродепутат от Групата на Европейските консерватори и реформисти, която е и докладчик по темата Беата Шидло:

Пандемията от Ковид-19 ни показа колко е важно ЕС да взема предвид възрастните хора в политиките си“.

Демографските проблеми засягат страните в различна степен. Свидетели сме на враждебното отношение към хората от третата възраст и то особено по време на пандемия“, потвърди и словенският евродепутат от ЕНП Романа Томц:

Европа наистина застарява и ако не обърнем внимание, то утре може да сме изправени пред проблеми - дори пред епидемия от заболявания като Алцхаймер.

Държавите-членки бяха призовани и за равен достъп на всички до здравни услуги, до дългосрочни и до палиативни грижи. А също и за по-големи усилия в борбата с възрастовата дискриминация, особено видима при жените. Изтъкнато беше и значението на справедливите пенсии, както и поискани мерки за преодоляване на разликите им между половете.

Европа от години подтиква хората да работят по-дълго и колкото по-висока е пенсионната възраст, толкова повече са болните! Нека да гарантираме правото на почивка! Пенсията да е достойна е човешко право!”, каза белгийският евродепутат от Левите Марк Ботенгa

Подобреният достъп до здравни услуги в селските и отдалечените райони вероятно би бил от решаващо значение за справяне с обезлюдяването им, изтъкнаха още членовете на Европейския парламент, пред които еврокомисар Дубравка Шуица припомни, че: 

От доклад през юни 2020-а за въздействието на демографските промени става ясно, че продължителността на живота се е увеличила с около 10 години и за мъжете, и за жените”.

И за да е готова с отговор на тези предизвикателства, Европейската комисия проведе обществени консултации - за плюсовете и минусите на тази демографска тенденция - в които участие имаше и от България

Общественото обсъждане приключи през април като ние събрахме над 400 отговора от над 20 държави-членки, както и от четири държави извън ЕС”, добави европейският комисар с ресор "Демокрация и демография". 

Cамо стратегическият подход би ни позволил да се възползваме от възможностите, предоставени от по-голямата продължителност на живота на европейците”, категоричен беше и полският евродепутат от ЕНП Ярослав Дуда, а нидерландкият му колега Антоан Мандерс изтъкна: 

Населението на Европейския съюз се състои и от млади, и от стари. Често говорим за хора, но мисля, че трябва да говорим с хората. Може би съм един от малкото дядовци в Парламента и затова”.