ЕС предложи план за запазване на горите в общността


Нова стратегия за горите цели опазването им. Стратегията е била приета от Европейската комисия. Една от инициативите е до 2030- година в Европа да бъдат засадени три милиарда допълнителни дървета. Стратегията се застъпва за стриктна защита на първичните и старите гори, възстановяването на горите, които са в опасност, осигуряване на устойчиво управление. Предлага се да бъдат създадени схеми за плащане на собствениците на гори, ако те се ангажират със запазването на части от тях или възстановяването им. Лесовъдите, например, пък ще могат да разчитат на постоянни съвети как да управляват устойчивото горите. Стратегията засяга и дърводобивната индустрия, която трябва да гарантира устойчивостта на добива. Малко преди да бъде приета стратегията, Томас Вайц - съпредседател на Европейските зелени обясни, че подобни мерки биха били полезни на запазването на българските гори. Защото все още страната ни има от така наречените първични гори. 
Тази стратегия за горите е своеобразен опит да има поне някакъв малък, минимум подход за създаването на единни стандарти за опазването и управлението на горското стопанство в цяла Европа. Защото ние разбираме, че ако ефективно искаме да се справим с климатичните промени на глобално ниво, или със затоплянето на глобално ниво, трябва да се не само да се ограничаваме в земеделието, но и да говорим и за поддържането на горите. Важно е тези гори да са подготвени не само за начина, по който ще се отнасяме с тях чисто икономически. Но и за това как те трябва да посрещнат промените в климата. За да може и занапред от тях да добиваме дървесина. Но и да предоставят онова, което винаги са ни давали - вода и биоразнообразие в тях. Нужно е да бъде намалено значително рязането на дървесината „до голо“, защото това не само носи вреди за почвата, но създава проблеми със засушаването и горещината. Дори е необходимо да направим промени в начина на залесяване. Например в райони, които са залесени със смърч или иглолисти видове, е добре да има и широколистни видове. Трябва тези гори да бъдат трансформирани в смесени. За да 
може да оцелеят в по-горещите периоди, когато и ако те зачестят в бъдеще. Горската стратегия е част от "Зелената сделка". Знаете, че "Зелената сделка" има много акценти. Има и различни договорки. Но аз вярвам, че това е начинът, по който можем да променим Европа да бъде по- устойчива. Да се развива не само в следващите 10-15 години, а следващите 50. 
Новата стратегия за горите допринася за пакета от мерки, предложени за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. и климатичен неутралитет през 2050 г., посочват от ЕК. Това според нея е и начинът да се отстранят вредните газове по естествен път. Ще има и мерки, които да доведат до по- строг контрол за добива и търговията с дървен материал. Насърчаване на иновациите в горското стопанство. Ще се разчита и на общо наблюдение на европейските гори, докладването и събирането на данни в целия ЕС. По данни горите в Европа заемат 43,5% от площта й. Това са 182 милиона хектара гори. В 27 процента от защитените територии състоянието на горите не е добро. Изпълнителният вицепрезидент по европейската зелена сделка Франс Тимерманс и комисарят по земеделие Януш Войцеховски също отбелязаха важността на инициативата и нейната полза за опазването на горите.
Тема на Добромир Видев, програма "Хоризонт".