Андрей Новаков: 2 млрд. евро сме предвидили за цифровия сектор

 Три са приоритетите в актуализираната програма „Механизъм за свързване на Европа“, като най-малко средства от общия бюджет са отделени за цифрови проекти, а останалите са за транспортни и енергийни проекти. Това коментира евродепутатът от групата на ЕНП Андрей Новаков:

 „Пренебрежимо малко пари отиват за цифрови технологии, да кажем под 5% от общия бюджет на цялата програма. Какво представлява тя. Освен, че е знакова, тя е основният инструмент, с който се финансира европейската политика в областта на инфраструктурата. Наднационална е, избират се приоритети, които са важни за всички държави, така че да се свърже например брегът на Атлантическия океан с брега на Черно море и там се налага единна политика за прокарване на пътища. Там се налага единна политика, за прокарване на пътища, жп линии или вътрешноконтинентални речни пътища, през всички държави - членки. 

 В цифровия сектор инвестициите са много малко, в рамките на 2 млрд. за целия ЕС, затова казах, че е пренебрежимо. Ако в пътища и жп линии се налага да инвестира държавата или ЕС, понеже го няма чак толкова частния интерес, затова и повечето пари са там. А в цифровите технологии например, тогава когато самите мобилни оператори имат търговския интерес да инвестират в  5G мрежа, в интернет,за  да има навсякъде, те го правят и без европейско финансиране. Затова и финансирането там е много по-малко.

 Механизмът върши своята работа, но продължаваме да очакваме неговите резултати в пълнота, защото, когато говорим за един път, ако той трябва да направи връзка между  точка „А“ и „Б“, а малко преди „Б“ пътят не е довършен, се губи смисълът на цялата инвестиция, която е направена преди точката, в която е прекъснат пътят. Затова трябва да видим до края довършени пътища, които биха повишили БВП на ЕС с около 10%. Също биха създали милиони работни места. Радвам се, че има такова финансиране към момента. 

 Какво представлява програмата в рамките на България -  през последните години страната ни има много реализирани проекти, като размера на бюджета е 760 млн.лв. Проектите, които ще планираме да извършим, са жп връзката между България и Сърбия, в участъка между Драгоман и границата с Република Сърбия. Мащабен проект за развитие на жп инфраструктура в Северна България."

 В програмния период до 2020 година са реализирани близо 30-ет проекта и са ключови. Сред тях са линията София-Волуяк, Костенец-Септември, около Пловдив, Пристанище Бургас - жп инфраструктура“ посочи още Новаков.

 Общо средствата по програмата „Механизъм за свързване на Европа“ са малко над 30 млрд.евро и са за периода 2021-2027 година.