ЕП търси решение за запазване на трудовата мобилност в ЕС, въпреки ограниченията заради Covid-19

Трудовата мобилност на работниците в ЕС да бъда по-лесна както за работника, така и за работодателя, а също с по-ясни правила, които осигуряват справедливи и равноправни условия на труд. Тази цел е представена в доклад, изготвен от евродепутата от ЕНП Радан Кънев още преди настъпването на корона кризата, но придоби особена важност в светлината на ограниченията, наложени от пандемията.

Документът има отражение и върху правната защита на стотици мобилни работници, включително и от България. Много от тези работници бяха изоставени от работодателите си и изпаднаха от социалната система след „избухването“ на пандемията.

„Затова именно върху обикновения човек трябва да се фокусираме, върху работника и проблемите, с които той се сблъсква.“ – подчертава в доклада си Радан Кънев. В пленарната зала текстът е приет без изменения и с внушително мнозинство подкрепа от евродепутатите. Еврокомисарят по работни места и социални права Никола Шмит (Nicolas Schmit) обърна специално внимание върху ключовата роля на свободата на придвижване и избор, която трябва да имат всички трудещите се в ЕС.