ЕК с нови мерки за киберсигурност на безжичните устройства

Пандемията от COVID-19 спомогна за все по-честото използване на безжични устройства за професионални или лични цели. Поради тази причина Европейската комисия предприе действия за подобряване на киберсигурността на тези продукти на европейския пазар, като прие делегиран акт въз основа на Директивата за радиосъоръженията с цел повишаване на безопасността.

„Ние целим да подобрим устойчивостта на мрежата. Безжичните устройства и продукти ще трябва да имат технически характеристики, които да позволяват избягването опасни комуникационни мрежи или да възпрепятстват използването на устройства за нарушаване на работата на уеб сайтовете и други услуги“, обяснява Соня Господинова – говорител към Европейската комисия.

Последни проучвания на Комисията установяват, че нараства броят на безжичните устройства, които пораждат рискове за киберсигурността. В тях е сигнализирана опасността детски играчки да следят действията или разговорите на деца. Соня Господинова подчертава, че друг важен приоритет на законодателния акт е защитата на личните данни:

„В момента ние налагаме условия и задължение на производителите да включат характеристики, които ще задължат криптирането на лични данни, които се намират на безжичните устройства. Всеки от нас има съхранени пароли, снимки, лична кореспонденция, информация за местоположението. До момента нямаше задължение тези данни да бъдат криптирани. След навлизането на този акт, производителите ще бъдат задължени да включат механизми, които ще защитят вашите лични данни“.

Ако Съветът на ЕС и Европейският парламент не представят възражения, делегираният акт ще влезе в сила след двумесечен период за контрол от датата на неговото приемане – 29.10.2021 г. След неговото влизане в сила производителите ще разполагат с преходен период от 30 месеца, преди да започнат да спазват новите правни изисквания. Това ще осигури достатъчно време на отрасъла, за да адаптира съответните продукти, преди новите изисквания да започнат да се прилагат, което се очаква да стане в средата на 2024 г.