Green Deal Podcast 2022 - Споделената икономика: нови възможности и ефективно използване на ресурсите

https://www.pexels.com/

Икономиката на споделянето не е ново явление. 

Новото е, че все повече нейни елементи са около нас. За липсата и необходимостта от регулирането й в подкаста Green Deal 2022 говори Веселин Илиев от Българската стопанска камара.

За споделените пътувания и за "Фейсбук" групата "Пътуващи Видин-София (София-Видин)" разказва създателят й Мирослав Джоканов, а за това как младите хора се възползват от формите на споделена икономика в момент на социална и икономическа криза – Мирослав Людмилов от Видин, който учи и работи в София.